Εθνική: Ξεκινούν οι διαδικασίες για συγχώνευση με Eurobank- Επιβεβαίωσε το bankwars για τις απολύσεις – Θα κλείσει το 20% των καταστημάτων

Ξεκινά σήμερα, με την δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, η περίοδος 5+2 εβδομάδων για την ολοκλήρωση του deal της Εθνικής Τράπεζας με την Eurobank,  τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών Εθνικής. Την επίτευξη συνεργειών της τάξης των 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015, εκτιμάται ότι θα επιτρέψει η συγχώνευση των δύο τραπεζών, όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο της ΕΤΕ για τη δημόσια πρόταση.

ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

 

Πήρε έμμεσα απάντηση και το Bankwars…

Απαντήθηκε στο Δελτίο και το ερώτημα του bankwars.gr, για το πόσα καταστήματα θα κλείσουν από τη συγχώνευση. Σύμφωνα με το σχέδιο ενοποίησης, θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς. Στην Ελλάδα από τα 915 καταστήματα του νέου ομίλου εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου το 20% εξ αυτών, ενώ στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί και η απόσυρση ΑΤΜ που σήμερα ανέρχονται σε 2.000.Σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων αναφέρεται ότι θα υπάρξει ανάλογη μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Ο ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εθνική δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις μετοχές που θα τις προσφερθούν. Ο νέος όμιλος θα φέρει την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα έχει με βάση τα στοιχεία 30/9 συνολικό ενεργητικό €174,2 δισ. δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών €113 δισ. και καταθέσεις €84,6 δισ.

Οι κάτοχοι 552.948.427 υφιστάμενων κοινών με ψήφο μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας €2,22 η κάθε μία, καλούνται να αποδεχθούν ή όχι την προαιρετική δημόσια προσφορά της Εθνικής η οποία προβλέπει σχέση ανταλλαγής 58 μετοχές Εθνικής για κάθε 100 μετοχές Eurobank.

Οι μετοχές Εθνικής που θα λάβουν ως αντάλλαγμα όσοι αποδεχθούν την πρόταση θα προκύψουν από αύξηση κεφαλαίου που αποφάσισε η τελευταία γενική συνέλευση της τράπεζας. Εφόσον προσφερθεί στην ΕΤΕ το σύνολο των μετοχών της Eurobank που δεν κατέχει τότε θα εκδώσει 320.710.088 νέες μετοχές.

Οι μετοχές θα μεταβιβασθούν εξωχρηματιστηριακά και το τέλος καταχώρησης που ανέρχεται σε 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής ανά συμβαλλόμενο θα καταβληθεί από την Εθνική με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ και του 20% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών ανά αποδεχόμενο μέτοχο. Εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, οι νέες μετοχές ΕΤΕ που προσφέρονται ως αντάλλαγμα σε όσους αποδεχθούν την προσφορά, θα πιστωθούν στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας Επενδυτή. Στις Φεβρουαρίου, βάσει των ενδεικτικών ημερομηνιών που περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του πληροφοριακού δελτίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Ως σύμβουλοι της Εθνικής στην δημόσια προσφορά ενεργούν η CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED και η MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.

 

SHARE