ΕΧΑΕ: Νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο η Πόλα Χατζηγεωργίου

Η Πόλα Χατζηγεωργίου είναι το νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ. Οπως ανακοινώθηκε «το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 25.8.2014, εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του την κα Πόλα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Πέτρου Χριστοδούλου.

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας».

SHARE