ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ/μετοχή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 50% της κερδοφορίας της ΕΥΔΑΠ, αποφάσισε η διοίκηση της εισηγμένης κατά τη σημερινή ετήσια γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 77,56%.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 5η Μαΐου και ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η 12η Μαΐου.

SHARE