ΕΥΑΘ: Κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο του 2015

Οριακή μείωση τζίρου και υποχώρηση κερδοφορίας παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η ΕΥΑΘ  Α.Ε.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώτην αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,56%).

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ (μείωση 5,12%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (υποχώρηση 11,6%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου (μείωση 14,63%).

SHARE