ΕΤΕΑΝ: Υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης με το EIF για τη χρηματοδότηση ΜμΕ

etean

Υπεγράφη το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για τη δημιουργία στρατηγικής σχέσης συνεργασίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΕΑΝ, υπεγράφη το μνημόνιο συναντίληψης από τον Γιάννη Τσακίρη, υπεύθυνου Ν.Α. Ευρώπης του EIF και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΤΕΑΝ, Κώστα Γαλιάτσο, για τη δημιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας, από το οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, θα είναι σε θέση να αντλήσουν οφέλη σε όλα τα στάδια της εξέλιξης τους.

Ο σκοπός, αυτού του μνημονίου είναι να ενισχύσει τους δεσμούς των δύο οργανισμών και να διευκολύνει τη μεταξύ τους σύμπραξη σε στρατηγικό επίπεδο ώστε να υποστηριχτούν οι δράσεις τους που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τον άμεσο χρονικό ορίζοντα έως το 2020.

Δίδεται στους δύο οργανισμούς η ευκαιρία για στενότερη μελλοντική συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας πάνω σε βέλτιστες πρακτικές αλλά και στις ανάγκες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών όπως και στην πλατφόρμα των Εθνικών Αναπτυξιακών Οργανισμών που έχει ιδρύσει το EIF και που το ΕΤΕΑΝ αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Τέλος, επιχειρησιακή συνεργασία προβλέπεται και σε επίπεδο υλοποίησης χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ο κ. Γαλιάτσος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για το ΕΤΕΑΝ η συνεργασία με ένα τόσο σημαντικό διεθνή οργανισμό και η μεταφορά τεχνογνωσίας από μέρους του.
Επίσης αναφέρθηκε στα πολύ μεγάλα οφέλη που θα προκύψουν για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία γενικότερα από την ανάπτυξη του θεσμού της μετοχικήςσυμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, όχι μόνο των νεοφυών, αλλά και των υπόλοιπων που βρίσκονται σε επόμενα στάδια της ανάπτυξής τους.

SHARE