ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΛΛΑΔΑ: Επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της η Brooks Brothers

Η εταιρεία BROOKS BROTHERS στα 4 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα έχει συνολικά επενδύσει το ποσό των 2.460.000 ευρώ, έχοντας δημιουργήσει παράλληλα 56 νέες θέσεις εργασίας. Ανήκει στις επιχειρήσεις ένδυσης που εν μέσω οικονομικής κρίσης επιμένουν αναπτυξιακά και παρά την ιδιαίτερη πίεση που δέχεται ο κλάδος της ένδυσης, η Brooks Brothers αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της LT APPAREL A.E.(η εταιρία που διανέμει τα προϊόντα Brooks Brothers) «Οι πωλήσεις του 1ου 3μήνου (ΙΑΝ.-ΜΑΡ.) του 2013, κατέγραψαν αύξηση 27% σε σχέση με τις πωλήσεις της αντίστοιχης περσινής περιόδου, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος της ένδυσης για το ίδιο ακριβώς διάστημα, συνεχίζει να καταγράφει μείωση.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας δείχνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει αγκαλιάσει το προϊόν, αποδεικνύοντας ότι σε περιόδους ύφεσης τα ισχυρά Brands, που συνδυάζουν την εξαιρετική ποιότητα με την καλή τιμή, κατακτούν έδαφος και κερδίζουν μερίδιο αγοράς.

Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρία προγραμματίζει να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις και επέκταση του δικτύου με νέα καταστήματα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για συνεργασίες Franchise, καθώς και για συνεργασίες με επιλεγμένα καταστήματα χονδρικής πώλησης καλύπτοντας γεωγραφικά τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Λάρισα, και άλλες. Παράλληλα, η εταιρία εξετάζει για το 2014, την προώθηση του brand στο εξωτερικό, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όπου κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα προώθησής του». Ο κύκλος εργασιών το έτος 2012 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 24% και ανήλθε σε 4.400.000 ευρώ έναντι 3.500.000 ευρώ το 2011. (την ίδια χρονική περίοδο, ο κλάδος ένδυσης παρουσίασε μείωση άνω του 20%).

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 50% το 2012 από 49% που ήταν το 2011, ήτοι σε 2.200.000 ευρώ, έναντι 1.700.000 ευρώ το 2011.

Η εταιρία επέτυχε λειτουργικά κέρδη έναντι λειτουργικών ζημιών την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συγκεκριμένα, παρουσίασε αύξηση 126%, φτάνοντας σε κέρδη 88.000 ευρώ, έναντι ζημιών -333.000 ευρώ το 2011.

Τα κέρδη προ φόρων( ΕΒΤ) παρουσιάζονται αρνητικά (-411.000 ευρώ) λόγω των μεγάλων αποσβέσεων, έχοντας όμως σημειώσει σημαντική βελτίωση 43% (- 711.000 ευρώ) σε σχέση με το 2011.

SHARE