ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,8% του τζίρου στο χονδρικό εμπόριο στο β’ τρίμηνο

elstat1-thumb-large

Πτώση κατά 3,8% του τζίρου κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εµπόριο στο β΄τρίμηνο του 2016, σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αντίστοιχος δείκτης του α΄τριµήνου 2016, σημείωσε αύξηση κατά 10,2%.

Ο Εποχικά ∆ιορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του β΄τριµήνου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄τριµήνου 2016, παρουσίασε µείωση κατά 0,7%.

Επισηµαίνεται ότι ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του α’ τριµήνου 2016, που ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προηγούµενο ∆ελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων, έχει αναθεωρηθεί από 59,7 σε 59,6 και η ετήσια µεταβολή του από -4,5% σε -4,6%.

SHARE