ΕΛΠΕ: Στις 28 Μαΐου τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου

Η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια γνωστοποιεί, σύμφωνα με τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο του 2015, ότι η ανακοίνωση των οικονομικά αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι αρχικά η ανακοίνωση των μεγεθών τριμήνου είχε οριστεί για την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι στο δ΄ τρίμηνο του 2014, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια δημοσίευσε την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία όλων των εποχών για δ΄ τρίμηνο, διαμορφώνοντας τα ετήσια συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 2014 σε €417 εκατ. (2013: €178 εκατ.) και οδηγώντας σε θετικά συγκρίσιμα καθαρά αποτελέσματα.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου, με αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων. Λόγω των υψηλών αποθεμάτων ασφαλείας που τηρούν τα διυλιστήρια, η συνολική ζημία λόγω πτώσης τιμών ανήλθε στα €484 εκατ., μετατρέποντας τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα 2014 σε δημοσιευμένα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, Καθαρά Αποτελέσματα -€365 εκατ.

SHARE