ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Το ΤΑΙΠΕΔ ζητά βελτιωμένη προσφορά από τη Lamda Development

[UPD] Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινή συνεδρίασή του με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων προχώρησε σήμερα στην αποσφράγιση της αποτίμησης του Ανεξάρτητου Αποτιμητή για την πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Ακολούθησε η αποσφράγιση της δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς της Lamda Development, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας.

Σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κάλεσε τη Lamda Development να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά έως την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014.

Οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι (Citigroup, Piraeus Bank) με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Happold Consulting, θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της τελικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς της Lamda Development, με βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης (“fairness opinion”).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση του για την ανακήρυξη ή μη Προτιμητέου Επενδυτή. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2014.

Νωρίτερα μεταδίδαμε:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Ανοίγει η προσφορά των Lamda Development- Al Maabar και Fosun

Σήμερα έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έχει καταθέσει η κοινοπραξία των Lamda Development- Al Maabar και Fosun.

Από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει αισιοδοξία ότι Δημόσιο και ιδιώτες θα βρουν τη χρυσή τομή για το τίμημα που πηγάζει και από το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσει βελτιωτική προσφορά από τους επενδυτές, στην περίπτωση που κριθεί ότι η οικονομική πρόταση δεν συνάδει με την αποτίμηση που έχουν βγάλει οι σύμβουλοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να έχει ανεβάσει τις προσδοκίες ακόμη και στα  700 εκατ. ευρώ.

Κρίσιμη παράμετρος για τη διαμόρφωση του αρχικού τιμήματος είναι το κόστος των συμπληρωματικών υποδομών.

SHARE