ΕΛΙΧΘ: Απορρίφθηκε η αίτηση για λήψη μέτρων προστασίας

Η εταιρία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ενημέρωνει ότι στις 21.05.2015 εκδικάστηκε από το Εφετείο Αθηνών, η έφεση της εισηγμένης που είχε ασκήσει κατά της υπ’ αριθμ. 1078/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επικύρωση της από 28.2.2014 συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 106Β ΠτΚ και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της εισηγμένης για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας υπέρ της εταιρίας μέχρι την έκδοση απόφασης από το Εφετείο Αθηνών.

SHARE