ΕΛΒΑΛ: Συμμετέχει στην ΑΜΚ της θυγατρικής ΕΤΕΜ Bulgaria με 15 εκατ. ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αποφάσισε, στη συνεδρίασή του της 18ης.5.2015, τη συμμετοχή της εισηγμένης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας ETEM Bulgaria S.A., με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, με 15.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, από τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου δεν θα υπάρξει ουσιώδης επίδραση επί των ταμειακών ροών της ΕΛΒΑΛ  δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση θα χρηματοδοτήσει κυρίως ενδοομιλικές συναλλαγές και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά εντός του επόμενου τριμήνου.

SHARE