ΕΛΒΑΛ: Επενδύσεις 49 εκατ. ευρώ σε θυγατρική στην Αγγλία

Η Bridgnorth Aluminium, εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου, στο Bridgnorth, Shropshire του Ηνωμένου Βασιλείου και Joint venture της ελληνικής ΕΛΒΑΛ Α.Ε., κατά 75% και της ιαπωνικής UACJ Corp., κατά 25% προχωρεί σε νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 41 εκατ. λιρών Αγγλίας (περίπου 49 εκατ. ευρώ), για την επέκταση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικής  δυναμικότητας  της μονάδας παραγωγής φύλλων λιθογραφίας.
Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης θα λειτουργήσει το Μάιο 2014. Πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις, επιπλέον των ήδη υφισταμένων στη Bridgnorth Aluminium και στα αντίστοιχα τμήματα της ΕΛΒΑΛ στην Ελλάδα και της UACJ Corp. στην Ιαπωνία.
Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, σε φύλλα λιθογραφίας, θα προέλθει από την εγκατάσταση νέου ελάστρου ψυχράς ελάσεως και νέας γραμμής τελικής επεξεργασίας. Η νέα επένδυση αυξάνει την ετήσια  παραγωγική δυναμικότητα κατά περίπου 75.000 τόνους υπερδιπλασιάζοντας τη σημερινή παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου. Οι  νέες μονάδες προγραμματίζεται να λειτουργήσουν στο τέλος του 2015.

 

SHARE