ΕΚΤ: Η Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις – “Κλειδί” η πολιτική δέσμευση

Σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 και περαιτέρω πρόοδο ως προς την αποκατάσταση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της ελληνικής οικονομίας διαπιστώνεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το προηγούμενο έτος.

Αποδίδουν οι μεταρρυθμίσεις του 2012

Επίσης όπως αναφέρεται στην έκθεση «οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν το 2012, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς τα στοιχεία για τις καθαρές προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι ενθαρρυντικά».

Όσον αφορά στις τιμές αναφέρει ότι «ενώ άργησαν να ανταποκριθούν στην υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η διαδικασία μείωσής τους έχει ενισχυθεί το 2013 και αναμένεται να στηρίξει επίσης τη διαρκή βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας».

Για τη δημοσιονομική διαχείριση

Σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση τονίζεται: «Μετά από τις εντατικότατες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής το διάστημα 2010-2013, εκτιμάται ότι επιτεύχθηκε αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα (με βάση τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής) το 2013. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο σε σχέση με τον στόχο του προγράμματος για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό σε όρους πρωτογενούς αποτελέσματος, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών».

Για το προσεχές διάστημα, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής προβλέπει άνοδο του λόγου του πρωτογενούς πλεονάσματος προς το ΑΕΠ, με στόχο το 1,5% το 2014, το 3,0% το 2015 και το 4,5% το 2016.

Ανάγκη για δημιουργία θέσεων εργασίας

«Παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν πιο δυναμικά οι εναπομένουσες χρόνιες διαρθρωτικές δυσκαμψίες, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας», σημειώνεται στην έκθεση.

Σχετικά με το μέλλον αναφέρεται ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι η πολιτική δέσμευση για την απαραίτητη διεύρυνση και εμβάθυνση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

«Συγκεκριμένα, πρέπει να ενταθούν οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενισχύθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση το 2012-13. Ωστόσο, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπερέβησαν το 30%».

SHARE