ΕΚΤ: Αυξημένη η ζήτηση για δάνεια στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το δ’ τρίμηνο οι τράπεζες της ευρωζώνης αναμένουν περαιτέρω αύξηση για εταιρικά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα κριτήρια για εταιρικά δάνεια, αλλά η πρόσβαση των νοικοκυριών στο δανεισμό ενδέχεται να καταστεί ευκολότερη, αναφέρει η ΕΚΤ με βάση την έρευνα που πραγματοποίησε σε 134 τράπεζες.

“Οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό, η αντίληψη των τραπεζών για το ρίσκο και το κόστος κεφαλαίου είχαν μια θετική επίπτωση για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις στο τρίτο τρίμηνο”, αναφέρει η κεντρική τράπεζα.

SHARE