ΕΚΤ: Αποδεκτά από τις 9/5 ως εγγύηση τα κυπριακά ομόλογα

Αποδεκτά θα γίνονται και πάλι τα κυπριακά ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εγγύηση για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ, τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία πληρούν όλα τα σχετικά κριτήρια καταλληλότητας θα αποτελούν και πάλι αποδεκτές εγγυήσεις (collateral) για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, ενώ θα υπόκεινται σε ειδικά haircuts.

Αυτό είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΚΤ να αναστείλει το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων στην περίπτωση των εμπορεύσιμων χρεογράφων της κυπριακής κυβέρνησης. Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, σημειώνει η ΕΚΤ.

Για την απόφαση του το Δ.Σ. της ΕΚΤ έλαβε υπόψη το μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κύπρου και της Κομισιόν και  το οποίο έγινε αποδεκτό από τα κράτη μέλη. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ θεωρεί αυτό το πρόγραμμα κατάλληλο.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλα τα υφιστάμενα και νέα εμπορεύσιμα χρεόγραφα και τεθεί σε ισχύ στις 9 Μαΐου, ενώ το haircut που θα επιβάλλεται στους τίτλους θα καθοριστεί στη σχετική νομική πράξη, καταλήγει η ανακοίνωση.

SHARE