ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Intracom: Συρρίκνωση των προ φόρων ζημιών

Αύξηση πωλήσεων κατά 11,4%, μικρές απώλειες στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA και μειωμένες ζημιές προ φόρων κατά 61,8% εμφάνισε ο όμιλος Intracom στο πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι ζημιές προ φόρων συρρικνώθηκαν στα 3,4 εκατ. ευρώ από 8,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Αντιθέτως, οι ζημιές μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) διευρύνθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν ελαφρώς στα 34,8 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 4,9% στα κέρδη προ φόρων

 

Αύξηση 4,9% στα κέρδη προ φόρων ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ για το α΄ εξάμηνο, ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 161 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% (-9,2 εκατ. ευρώ).

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές και στη μείωση της ζήτησης, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας εμφάνισαν μείωση κατά 6,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 39,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ από 21,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9%, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, λόγω της βελτίωσης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων της Εταιρείας παρουσίασε υποχώρηση κατά περίπου 1% από 119,8 εκατ. ευρώ σε 118,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 30/06/2014 μηδενίστηκε από 123,7 εκατ. ευρώ στις 30/06/2013, λόγω της ρύθμισης των απαιτήσεων της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ κατά το 2013.

HOL: Ζημίες έναντι κερδών στο εξάμηνο

Tα συνολικά έσοδα της hellas Online για το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα € 108,3 εκατ. από € 112,8 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4%.Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα €80,3 εκατ., αυξημένα κατά €2,2 εκατ. (+2,8%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται στην αύξηση του κόστους πελατών λόγω αύξησης της πελατειακής βάσης, καθώς και σε χρονική κατανομή κάποιων λειτουργικών εξόδων που αναμένεται να εξομαλυνθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €28 εκατ., από €34,7 εκατ.την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένα κατά 19,3%. Συνοψίζοντας, η μείωση αυτή είναι συνέπεια αφενός της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη μείωση του μέσου κόστους ανά συνδρομητή, και αφετέρου στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε €23,3 εκατ. από €28 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση €4,7εκατ., ή 16,8%. Ο καθαρός δανεισμός του πρώτου εξαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε € 154,5 εκατ., μειωμένος κατά € 8,6 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € (0,5) εκατ. ζημία, έναντι € 0,6 εκατ. κέρδη το α’ εξάμηνο 2013, ενώ το β’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 0,8 εκατ. κέρδη.

Κ. Κόκκαλης: Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά από Vodafone

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2014 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο διευθύνων σύμβουλος της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε: «Η hellas online συνεχίζει να παρουσιάζει εύρωστα οικονομικά μεγέθη και συγκράτηση του μεριδίου αγοράς της σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας. Η συνέπεια στις επενδύσεις τεχνολογικής υπεροχής, συνδυαστικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πελάτη σε συνδυασμό με την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση χαρακτηρίζουν την hellasonline ως έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ευρυζωνικό πάροχο της ελληνικής αγοράς».

Επίσης, σχετικά με την πρόσφατη υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά της συμμετοχής του ομίλου Intracom Holdings στην hellas online από τη Vodafone Ελλάδας, ο κ. Κόκκαλης τόνισε: «Είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες στη χώρα μας, καθώς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από έναν παγκόσμιο κολοσσό και αναγνώριση της αξίας που έχουμε δημιουργήσει στη hellas online τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις για σύγκλιση και συγκέντρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι διότι μέσα σε 8 χρόνια η hellas online κατάφερε να εξελιχθεί από έναν μεταπωλητή πάροχο υπηρεσιών internet σε έναν ισχυρό πρωταγωνιστή του τομέα των ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών».

Η πελατειακή βάση

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2014ανήλθε σε 531.563 πελάτες, αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 26,9%.Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο β’ τρίμηνο του 2014 απέσπασε το 17,3% των νέων συνδέσεων LLU, ενώ συνολικά για το α’ εξάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 19,3%.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2014ανήλθαν στα€18,3 εκατ., αυξημένες κατά 12,7%σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSL προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές.

Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 460 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών,τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών holcloud. Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 372συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Aegean: Ενίσχυση μεγεθών στο α’ εξάμηνο

 

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της Aegean στο πρώτο εξάμηνο του 2014, επηρεαζόμενα θετικά τόσο από την επέκταση του δικτύου όσο και από τις συνέργειες με την Olympic Air.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 388,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με τον  κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο αποτελεί την εποχικά πιο αδύναμη περίοδο του έτους.

H Αegean και η Olympic Air μετέφεραν 4,3 εκατ. επιβάτες το πρώτο εξάμηνο του 2014, περισσότερους κατά 16% με βελτίωση της πληρότητας από 74% σε 76% παρά τον μεγάλο αριθμό νέων προορισμών. Είναι χαρακτηριστικό της θετικής δυναμικής ότι ο Ιούνιος ήταν ο πρώτος μήνας της ιστορίας της εταιρείας κατά τον οποίο μετέφερε πάνω από 1 εκατ. επιβάτες.

Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση ανήλθε σε 19% κυρίως λόγω των χαμηλότερων ναύλων που ενίσχυσαν την κίνηση τόσο στους κύριους προορισμούς όσο και στις άγονες γραμμές. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού από τις 8 βάσεις της εταιρείας  ανήλθε σε 13%, με την κύρια βάση της Αθήνας να παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης ύψους 17%, καθώς η αγορά ανακάμπτει για πρώτη φορά από το 2008.

Ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης κίνησης και των προπωλήσεων εισιτήριων, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του εξαμήνου βελτιώθηκαν σημαντικά φτάνοντας τα 127 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της μητρικής να αυξηθούν σε 357 εκατ. ευρώ την 30.06.2014.

«Η λειτουργία στόλου 50 αεροσκαφών, με 13 εκατ. συνολικά προσφερόμενες θέσεις για το 2014 και 17 νέους προορισμούς εξωτερικού, αποδίδει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Οι συνέργιες με την Olympic Air υλοποιούνται σταδιακά, και επιφέρουν μείωση στο κόστος ανά μονάδα αλλά και σημαντική ενίσχυση της συνδεσιμότητας προορισμών εσωτερικού και εξωτερικού. Η από πενταετίας πλέον επένδυσή μας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, οδηγεί σε απτά αποτελέσματα παρά την σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα του ανταγωνισμού αλλά και τα επιμέρους προβλήματα σε αγορές όπως η Ρωσία και η Ουκρανία. Οι οικονομίες κλίμακας και δικτύου αποδίδουν και πρόθεσή μας είναι να τις ενισχύσουμε περαιτέρω με συνέπεια, συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύουμε στην ποιότητα, όπως εξάλλου αποδεικνύεται από την πρόσφατη απόφασή μας για την απόκτηση 7 ολοκαίνουργιων Airbus A320 για το 2015/2016», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Folli-Follie: Στα 65,9 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου

Καθαρά κέρδη ύψους 65,9 εκατ. ευρώ και πωλήσεις στα 479 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Folli-Follie το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, λόγω της απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου και της πώλησης στην Dufry AG το 2013, τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στα 238,1 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη στα 106,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 116,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι πωλήσεις των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν στο ποσό των 479 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,3%, τα λειτουργικά κέρδη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν στο ποσό των 106,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34% και το EBITDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθε στο ποσό των 116,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 30%.

Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου σημείωσε: «Ο Όμιλος μας συνεχίζει την θετική πορεία του καταγράφοντας αυξημένες πωλήσεις και κερδοφορία σε όλους τους τομείς και τις αγορές που δραστηριοποιείται. Οι πωλήσεις κινήθηκαν με θετικό πρόσημο – αύξηση 10,3% – ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 30% απόρροια της πιστής εφαρμογής της στρατηγικής ανάπτυξης, ελέγχου του κόστους και της εξωστρέφειας του Ομίλου. Όλη η διοικητική ομάδα του Ομίλου εστιάζεται στην προώθηση των συνεργειών για τα δικά μας brands (Folli Follie και Links of London) τόσο στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε όσο και στα πλαίσια της στρατηγικής μας συνεργασίας με την Dufry. Ο Όμιλος έχει πλέον ενισχύσει σημαντικά την θέση του δημιουργώντας έναν ισχυρό ισολογισμό ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου στις διεθνείς αγορές με πολύ ευνοϊκούς όρους επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη δομή και τις προοπτικές του Ομίλου μας».

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση εσόδων, μείωση κερδών στο πρώτο εξάμηνο

Αύξηση κατά 2,9% στα 69,4 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 51,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 2,6%. Σημειώνεται ότι παρόλο που η εγκατεστημένη ισχύς στο α΄ εξάμηνο του 2014 ήταν μεγαλύτερη από αυτήν στην περσινή αντίστοιχη περίοδο, τα ανεμολογικά δεδομένα υπήρξαν ιδιαίτερα χαμηλά κατά το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αξίζει να επισημανθεί ότι μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2014 ξεκίνησαν σταδιακά να λειτουργούν 96 MW νέων Αιολικών Πάρκων, ανεβάζοντας σήμερα την εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε 604 MW. Η επιπλέον εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αποδώσει μέσα στα επόμενα τρίμηνα.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013.

Συνεπεία των χαμηλών ανεμολογικών δεδομένων του φετινού α΄ εξαμήνου αλλά και των χαμηλών αποτελεσμάτων του κατασκευαστικού κλάδου, η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 32,6 εκατ. ευρώ, έναντι 34,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, μειωμένη κατά 6,6%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, μειωμένα κατά 51,3%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το περσινό διάστημα, μειωμένα κατά 51,5%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκαν σε 35,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 247,4 εκατ. ευρώ έναντι 257,3 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.
Οι επενδύσεις του Ομίλου το φετινό α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε 35,1 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει επίσης προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 109 εκατ. ευρώ για έργα των οποίων η κατασκευή εξελίσσεται και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 604 MW, εκ των οποίων 362 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 262 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 866 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

ΔΕΗ: Στα 96,3 εκ. ευρώ τα κέρδη εξαμήνου – Περιορίστηκαν τα κόστη λειτουργίας

ΔΕΗ: Πτώση 24,2% στα κέρδη εξαμήνου -Μικρή μείωση εσόδωνΣτα 96,3 εκατ. ευρώ από 127,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο εξάμηνο του 2014. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 117,6 εκατ. ή 4% και διαμορφώθηκε σε € 2.833,6 εκατ. έναντι € 2.951,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 32 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 43,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 2.746,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 έναντι € 2.856,5 εκατ.το α΄ εξάμηνο 2013 (μείωση € 109,7 εκατ. ή 3,8%).

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο του 2014 μειώθηκαν κατά € 38,6 εκατ. (6,6%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,3%, έναντι 19,9% το α΄ εξάμηνο 2013. Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ., η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση – η οποία επίσης αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου – από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 εκατ.), ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.

Αύξηση προβλέψεων

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις του α’ εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 68%, από € 189 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 317 εκατ. εφέτος, απορροφώντας το 11,2% των εσόδων. Το ποσό αυτό μειώνεται σε € 249 εκατ. λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των € 68 εκατ. περίπου, που αφορά προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούν στη σχηματισθείσα μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Το προαναφερθέν ποσό των € 68 εκατ. δεν έχει θετική ταμειακή διάσταση στην περίοδο αναφοράς.

Επίσης, τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των € 96,6 εκατ. που έχουν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της ΡΑΕ, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του προαναφερθέντος ελλείμματος.

Η ΔΕΗ αμφισβητεί την υποχρέωση αυτή, δεδομένου ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τη δημιουργία του εν λόγω σημαντικού ελλείμματος από ανταγωνιστές της που εισήλθαν στη λιανική αγορά. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ θεωρεί πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για ευνοϊκή έκβαση της τελικής δικαστικής κρίσης και δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για το συνολικό ποσό των € 96,6 εκατ. Παρά ταύτα, σε συνέχεια της ενδιάμεσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ανέστειλε την υποχρέωση καταβολής του 50% των € 96,6 εκατ., σχηματίζεται πρόβλεψη για το υπόλοιπο 50%, λόγω της αβεβαιότητας ανάκτησης του ποσού αυτού, εκ του οποίου, με 30.6.2014, είχαν ήδη καταβληθεί € 24,3 εκατ.

Ζερβός: Περιορίστηκαν τα κόστη λειτουργίας

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: «Το α΄ εξάμηνο του 2014, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4% ή € 117,6 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης και των μειωμένων τιμολογίων Υψηλής και Μέσης Τάσης. Παρά τη συνεχιζόμενη συμπίεση των λειτουργικών εξόδων, η μείωση των εσόδων σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, τις εκροές για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, καθώς και το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα -απόρροια της σημαντικά χαμηλότερης υδροηλεκτρικής παραγωγής, παρά την αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής- οδήγησε σε μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBITDA) κατά 6,6% ή € 38,6 εκατ.

Συγκεκριμένα, ως προς το ελεγχόμενο λειτουργικό κόστος, επιτεύχθηκε για ένατο συνεχόμενο εξάμηνο μείωση της συνολικής μισθολογικής δαπάνης, με αποτέλεσμα η μισθοδοσία να αντιστοιχεί πλέον στο 16,2% των συνολικών εσόδων έναντι 24,7% το 2009. Πρόσφατες μελέτες και διεθνείς συγκρίσεις πιστοποιούν τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες. Όμως, η θετική επίπτωση από τη μείωση του λειτουργικού κόστους τα τελευταία χρόνια αντισταθμίστηκε και υπερκεράστηκε από επιβαρύνσεις στις μη ελεγχόμενες δαπάνες που σε μεγάλο μέρος οφείλονται και σε στρεβλώσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Η μερική άρση στρεβλώσεων είχε θετική επίπτωση στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικές εκκρεμότητες καθώς και κίνδυνοι, μεταξύ των οποίων ο τρόπος εφαρμογής του μοντέλου ΝΟΜΕ και ο νέος τρόπος υπολογισμού των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ).

Ένα ορθολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που οδηγεί σε μείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο, με δεδομένη τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία η οποία αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Πρόσφατα, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών κανόνων για κοστοβαρή τιμολόγια, προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό των τιμολογίων μας, συμπεριλαμβανομένων και μειώσεων στα τιμολόγια για μικρούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, εξορθολογισμός ο οποίος έχει ουδέτερο αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ. Τέλος, κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, προκηρύξαμε τον διαγωνισμό για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ και έχουν ήδη επιλεγεί τέσσερις επενδυτές/συμπράξεις για να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές».

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 117,6 εκατ. ή 4% και διαμορφώθηκε σε € 2.833,6 εκατ. έναντι € 2.951,2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 32 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 43,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 20ΐ3.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 2.746,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2014 έναντι € 2.856,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2013 (μείωση € 109,7 εκατ. ή 3,8%).

Αναλυτικότερα:
• Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7,8% (2.266 GWh) το α’ εξάμηνο του 2014, στις 26.951 GWh έναντι 29.217 GWh το α’ εξάμηνο του 2013. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,2% (589 GWh). Στο β’ τρίμηνο 2014, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2013, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η μείωση της εγχώριας ζήτησης ανήλθε σε 1,6%.

• Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 564 GWh (2,3%), σε 23.496 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης μεταξύ β’ τριμήνου 2014 και β’ τριμήνου 2013 διαμορφώθηκε σε 1,7%. Το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο μεταξύ του α’ εξαμήνου 2014 και α’ εξαμήνου 2013 και διαμορφώθηκε σε 98% από 98,4%.

• Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 68,8% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ εξάμηνο του 2013 ήταν 63,8%. Η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο λιγνίτη αυξήθηκε κατά 6,9% , ενώ σημαντικά αυξήθηκε και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου η αντίστοιχη παραγωγή ήταν σημαντικά χαμηλότερη, κυρίως λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών. Αντίστοιχα, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 54,6% μεταξύ των δύο περιόδων. Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013, ενώ το αντίστοιχο μερίδιό τους στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε σε 17,9% από 15,8%, λόγω της μειωμένης συνολικής ζήτησης.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 79 εκατ. (3,3%), από € 2.364,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, σε € 2.285,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014. Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
• Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 77,7 εκατ. (6,2%) σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013.

Συγκεκριμένα:
– Η μείωση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά € 24,6 εκατ. (6,7%), από € 368,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 344,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014, οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 6,8% και 6,7% αντίστοιχα, (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του premium που επέτυχε η εταιρεία από 1.1.2014), καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε μικρή αύξηση κατά 22 GWh.

– Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά € 67,8 εκατ. (64,1%), από € 105,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 173,5 εκατ., λόγω της αύξησης της παραγωγής από φυσικό αέριο, η οποία αντισταθμίστηκε, σε κάποιο βαθμό, από τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου κατά 17,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στην έκπτωση των τιμών φυσικού αερίου που πληρώνει η ΔΕΗ, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.

– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 16% ή € 116,8 εκατ., από € 730,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 613,8 εκατ. Πιο συγκεκριμένα – και σε ό,τι αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα – η δαπάνη για αγορές ενέργειας ανήλθε σε € 550 εκατ. έναντι € 655,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, μείωση κατά 16,1 % ή € 105,7 εκατ.
Μεγάλο μέρος της μείωσης της δαπάνης για αγορές ενέργειας οφείλεται στη μείωση του όγκου των αγορών ενέργειας κατά 1.033 GWh (999 GWh από το Σύστημα και 34 GWh από το Δίκτυο) και τη σημαντική μείωση της δαπάνης για τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

Αντίθετα, η μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση κατά 51,1%, του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) από € 36,8/MWh το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 55,6/MWh το α’ εξάμηνο του 2014, καθώς και από την αυξημένη καθαρή δαπάνη κατά € 41,8 εκατ., για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των ΑΔΙ για σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την κατάργηση ΑΔΙ για συγκεκριμένες παλαιότερες μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ από την 1.8.2013.

Αρνητική επίδραση είχε επίσης η νέα επιπρόσθετη δαπάνη € 23,2 εκατ., λόγω της νέας μεθόδου υπολογισμού της τιμής που πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ΑΠΕ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

– Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 54,1 εκατ., μειωμένη κατά € 4,1 εκατ. (7%) κυρίως λόγω της μείωσης της τι μής εισαγωγών κατά 19,1%, παρά την αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά 155 GWh (1.191 GWh το α’ εξάμηνο 2014 έναντι 1.036 GWh το α’ εξάμηνο του 2013).

– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 104,8 εκατ., μειωμένη κατά € 1,4 εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013. Οι εκπομπές ^2για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 19,8 εκατ. τόννους έναντι 18,8 εκατ. τόννων το α’ εξάμηνο του 2013, λόγω της αυξημένης παραγωγής από λιγνίτη και φυσικό αέριο.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

• Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε € 21 εκατ. (4%), από € 524 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 503 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014. H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 885 εργαζόμενους, από 19.854 την 30.6.2013 σε 18.969 την 30.6.2014.

Προβλέψεις

• Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 249,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά € 60,1 εκατ. (31,8%) από € 189 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013. Όπως προαναφέρθηκε, στο β’ τρίμηνο 2014, αυξητική επίδραση στις προβλέψεις είχε ο σχηματισμός πρόβλεψης ύψους € 48,3 εκατ. που αφορά τον προαναφερθέντα επιμερισμό του ελλείμματος στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Αντίθετα, οι προβλέψεις του β’ τριμήνου μειώθηκαν κατά το ποσό των € 68 εκατ. περίπου, που αφορά προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούν στη σχηματισθείσα μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Χωρίς τη μείωση αυτή, οι προβλέψεις το α’ εξάμηνο του 2014, θα ήταν αυξημένες κατά € 128 εκατ. περίπου.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά € 64,1 εκατ. σε € 204,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014 έναντι € 268,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.

Λαμβάνοντας υπόψη την εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς και την εφάπαξ θετική επίπτωση από την ανάκτηση από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ποσού ύψους € 17,4 εκατ. (εξαιρουμένων των τόκων), όπως είχαν ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2014, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα κατά € 23,5 εκατ. ή κατά 8,7% σε € 245,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014 έναντι € 268,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.

Συμπερασματικά:

Το α’ εξάμηνο του 2014, το 45,5% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 46,4% το α’ εξάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το α’ εξάμηνο του 2014 απορρόφησαν το 23,5% των εσόδων έναντι 26,7% το α’ εξάμηνο του 2013. Όσον αφορά την εξέλιξη των τρεχουσών προβλέψεων, αυτές απορρόφησαν από 6,4% των συνολικών εσόδων πέρυσι, το 11,2% ή το 8,8% λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση από τις προκαταβολές πελατών.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

• Οι αποσβέσεις το α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 296,6 εκατ. έναντι € 305,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 8,5 εκατ.

• Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα € 107,1 εκατ. έναντι € 107,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.

• Τα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε € 142,6 εκατ. έναντι € 170,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.

• Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 96,3 εκατ. έναντι € 127,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.

Επενδύσεις και καθαρό χρέος

• Οι επενδύσεις το α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 255,6 εκατ. έναντι € 335 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 79,4 εκατ., ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 9,1% από 11,4%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 32 εκατ. και € 43,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014 και το α’ εξάμηνο του 2013 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 8% και 10%, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α’ εξάμηνο του 2014 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του α’ εξαμήνου του 2013):

– Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: €43,5 εκατ. (€41,5 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: €69,8 εκατ. (€81,2 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: €17,9 εκατ. (€63 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: €116,6 εκατ. (€143,8 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: €4,8 εκατ. (€2,9 εκατ.)

• Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.906,6 εκατ., αυξημένο κατά € 297 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2013 (€ 4.609,6 εκατ.). Σε σχέση με 31.12.2013 (€ 4.524,3 εκατ.), το καθαρό χρέος ήταν αυξημένο κατά € 382,3 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καθαρή εκροή ύψους € 180 εκατ. για την απόδοση της τελευταίας δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος το α’ εξάμηνο 2014, στην πληρωμή των € 24,3 εκατ. για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και για τη χρηματοδότηση αυξημένου κεφαλαίου κίνησης.

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε εκατ. Ευρώ)

Α’ εξάμηνο 2014 Ελεγμένα

Α’ εξάμηνο 2013 Ελεγμένα

Δ%

Α’ εξάμηνο 2014 Ελεγμένα

Α’ εξάμηνο 2013 Ελεγμένα

Δ%

ΟΜΙΛΟΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών

2.833,6

2.951,2

-4,0%

2.804,7

2.919,3

-3,9%

EBITDA

547,7

586,3

-6,6%

421,8

478,1

-11,8%

Περιθώριο EBITDA

19,3%

19,9%

15,0%

16,4%

Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) (ΕΒΙΤ)

251,1

281,2

-10,7%

158,0

205,6

-23,2%

Περιθώριο ΕΒΙΤ (%)

8,9%

9,5%

5,6%

7,0%

Καθαρά κέρδη/(ζημίες)

96,3

127,1

-24,2%

57,7

62,8

-8,1%

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ)

0,42

0,55

-23,6%

0,25

0,27

-7,4%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

232

232

Καθαρό χρέος

4.906,6

4.609,6

6,4%

4.677,8

4.203,4

11,3%

 

ΟΠΑΠ: Βελτιωμένα έσοδα – Λαχεία και Μουντιάλ ανέβασαν τον τζίρο στο εξάμηνο

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα έσοδα του ΟΠΑΠ τόσο σε επίπεδο β’ τριμήνου όσο και σε επίπεδο εξαμήνου, κυρίως λόγω του “Πάμε Στοίχημα” το οποίο ωφελήθηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας αλλά και το επιτυχημένο ντεμπούτο του “Ξυστό”. Παράλληλα, καταγράφεται εντυπωσιακή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας λόγω των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους.

Τα κέρδη ωστόσο έχουν επιβαρυνθεί κυρίως λόγω της πρόσθετης φορολόγησης ύψους 21,6 εκατ. ευρώ που προέκυψε από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2010, και για τον οποίο ο ΟΠΑΠ έχει ήδη προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών.

Επιβαρυμένα από την πρόσθετη φορολόγηση τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται στα 15,7 εκατ. ευρώ σε επίπεδο β΄ τριμήνου. Ωστόσο προσαρμοσμένα για την έκτακτη φορολογία και άλλες εφάπαξ δαπάνες, διαμορφώνονται στα 44,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 55,7% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο α΄ εξαμήνου τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 65,4 εκατ. ευρώ έναντι 67,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα έφτασαν στο α΄εξάμηνο στα 1,91 δισ. ευρώ, από τα 1,74 δισ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 9,7%. Σε επίπεδο β΄ τριμήνου τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 947,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 8,3% σε σχέση με τα 874,9 εκατ. ευρώ του β΄ τριμήνου του 2013.

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα 773,5 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2014 έναντι 605,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2013, αυξημένες κατά 27,7% σε ετήσια βάση. Στο β’ τρίμηνο 2014 οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σημείωσαν αύξηση 31,5%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία για 4ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι θετικές επιδόσεις αποδίδονται στις δράσεις αναζωογόνησης που τέθηκαν σε ισχύ από το δ’ τρίμηνο 2013, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Ιούνιο.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 144,9 εκατ. ευρώ έναντι 103,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2013. Τα EBITDA β΄ τριμήνου ανήλθαν στα 68,6 εκατ. ευρώ, από τα 45,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, καταγράφοντας σημαντική άνοδο κατά 50,1% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας περαιτέρω την τάση του α΄ τριμήνου. Σημειώνεται ότι έπειτα από την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες ύψους 7,1 εκατ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS), τα EBITDA β΄ τριμήνου 2014 ανέρχονται στα 75,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 65,7% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, ο Οργανισμός συνέχισε τον εξορθολογισμό του κόστους, όπως αποτυπώνεται στο κόστος παροχής υπηρεσιών. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, το κόστος υπηρεσιών στο β΄ τρίμηνο 2014, διαμορφώνεται στα 123,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα έξοδα διάθεσης στο β΄ τρίμηνο 2014 μειώθηκαν κατά 28,7% στα 20,4 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, δήλωσε:  “Το β΄ τρίμηνο 2014, η ΟΠΑΠ συνέχισε την εμφανή ανοδική της πορεία, που ξεκίνησε ήδη στα τέλη του 2013. Πέρα από τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάμενων παιχνιδιών μας για 3ο συναπτό τρίμηνο, το β΄ τρίμηνο 2014 σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας σημαντικών νέων δραστηριοτήτων, όπως τα ξυστά λαχεία, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς και έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από το κοινό. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση της εταιρείας συνεχίζεται σύμφωνα με τους στόχους. Η διακριτή στα οικονομικά μεγέθη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους προέκυψε ως αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης σημαντικών συμβάσεων σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρίας. Θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της αποδοτικότητας θα επιφέρει επιπλέον οφέλη, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων τόσο για το 2014 όσο και για τα επόμενα έτη.”

Αλουμύλ: Κάμψη πωλήσεων, περιορισμός ζημιών στο εξάμηνο

Μείωση των πωλήσεων και συρρίκνωση των ζημιών ανακοίνωσε η Αλουμύλ για το α’ εξάμηνο του έτους τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Όπως εξηγεί η διοίκηση της εταιρείας σε σχετική ανακοίνωση η μείωση του κύκλου εργασιών στο α’ εξάμηνο του έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, τόσο για τον όμιλο όσο και για την εταιρεία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατάρρευσή της αγοράς Φ/Β Συστημάτων στο εσωτερικό, σε σχέση ειδικά με τους πρώτους μήνες του 2013, στους οποίους οι πωλήσεις Φ/Β Συστημάτων ήταν σημαντικές για την εταιρεία και κατά επέκταση για τον όμιλο. Επισημαίνεται ωστόσο ότι παρά τη μείωση όμως του κύκλου εργασιών, ο Όμιλος παρουσιάζει σημαντική μείωση ζημιών και αυτό οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης για την αναδιάρθρωση του Ομίλου και τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Αλουμύλ εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του έτους μείωση της τάξεως του 7%, φθάνοντας τα €78,4 εκατ., (έναντι €84,6 εκατ. του 6Μ΄13) και μείωση του μικτού κέρδους  κατά 5,0% περίπου, στα €14,5 εκατ. (έναντι €15,2 εκατ. του 6Μ΄13). Αντίθετα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 94% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν στα €3,3 εκατ. περίπου (έναντι €1,7 εκατ. για το 6Μ΄13. Τα  καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα μείον 6,5 εκ. (έναντι ζημιών €9,8 εκ. για το 6Μ΄13), παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 33%.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο 6μηνο του 2014 μειώθηκαν κατά 21% περίπου, στα €48,1 εκ. περίπου, (έναντι €60,6 εκ.του 6Μ΄13). Οι ζημιές προ φόρων παρουσίασαν μείωση και  διαμορφώθηκαν στα €7,5 εκ.περίπου έναντι ζημιών €7,6 εκ.για το 6Μ΄13, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) μετά από φόρους παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 22% και διαμορφώθηκαν στα μείον € 7,2 εκ, έναντι ζημιών ύψους €9,2 εκ.του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

ΜΑΪΛΛΗΣ: Περιορισμός ζημιών στο 6μηνο

Περιορισμό των ζημιών ανακοίνωσε ο όμιλος Μαΐλλη για το α΄ εξάμηνο του έτους ως αποτέλεσμα –όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση– της θετικής επίδρασης του μικτού περιθωρίου, των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και της φορολογίας εισοδήματος στον Καναδά και στην Ιταλία, απόρροια των μειωμένων πωλήσεων σε σχέση με το 2013.

Παράλληλα, η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής προγραμμάτων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η θετική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση του EBITDA του Α΄ εξαμήνου 2014 κατά 24%, παρά την ελαφρά μείωση του κύκλου εργασιών.

Ο κύκλος εργασιών ωστόσο στο εξεταζόμενο διάστημα κατέγραψε πτώση ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για μηχανές.

Ωστόσο, οι πωλήσεις του ομίλου το Β΄ Τρίμηνο 2014, σε σχέση με το Α΄ ανέκαμψαν μερικώς κατά 7,8%, ενώ το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 14,5% με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αυξηθούν κατά 2,1εκ. Ευρώ.

Αναλυτικότερα: 

Οι πωλήσεις του α’ εξαμήνου κατέγραψαν πτώση 8,1% και διαμορφώθηκαν στα 124,41 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 135,38 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα EBITDA έφτασαν στα 7,22 εκατ. ευρώ, από τα 5,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας βελτίωση 24,35%.

Οι Ζημιές προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι Ζημιές μετά Φόρων ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Παρά την μείωση των εσόδων, οι ζημιές μετά φόρων μειώθηκαν λόγω της  θετικής επίδρασης του μικτού περιθωρίου, των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και της φορολογίας εισοδήματος των θυγατρικών στον Καναδά και στην Ιταλία, ως αποτέλεσμα της μειωμένων πωλήσεων σε σχέση με το 2013.

Η διοίκηση της Μαΐλλης εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες του Νότου της Ευρωζώνης, αλλά η ύπαρξη πλέον επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και συγκράτησης των δαπανών αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του.

ΕΥΑΘ: Αύξηση 16,2% στα κέρδη προ φόρων το α΄ εξάμηνο

Κέρδη προ φόρων ύψους 13 εκατ. ευρώ με αύξηση 16,2% κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο εξάμηνο 2014, χωρίς αυξήσεις στα τιμολόγιά της, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 37,8 εκατ. ευρώ, έναντι 36,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 4,4%, η οποία προφανώς οφείλεται στην ανάκαμψη της κατανάλωσης του νερού.Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,25 εκατ. ευρώ (αύξηση 8,8%). Η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε αύξηση 16,2% των προ φόρων κερδών, τα οποία έφτασαν τα 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 5,7%.
ALPHA BANK: ΚΕΡΔΗ 267,4 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – Δ. Μαντζούνης: Προς ταχεία ιδιωτικοποίηση η τράπεζαalphaΚέρδη μετά από φόρους ύψους 264,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η  Alpha Bank για το α’ εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο τριμήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 361,6 εκατ. ευρώ. 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης σχολιάζοντας τα μεγέθη δήλωσε:  “Καθώς οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας σημειώνουν ορατή βελτίωση, πραγματοποιήσαμε μία σειρά από ενέργειες με σκοπό να ενισχύσουμε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας επίδοση και την ανταγωνιστικότητά μας. Η επιστροφή της Τραπέζης στις διεθνείς αγορές Ομολόγων, η οποία ακολούθησε την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της. Μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, η Alpha Bank είναι κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και οι συνέργειες που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξαγορές ενισχύουν την οργανική της κερδοφορία. Η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ισχυροποίηση της θέσεως της Τραπέζης και τον εμπλουτισμό των προσφερομένων υπηρεσιών στους Πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Μετά την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου και την έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικεντρωνόμεθα στην πλήρη αποκατάσταση του ιδιωτικού χαρακτήρος της Τραπέζης”.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη Βασιλεία III, ο οποίος παρέχει ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ενόψει των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολογήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 8,6 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση.

– Η ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας συνεχίζεται. Αύξηση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων κατά 101,6% σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 516,8 εκατ.

– Σταθεροποίηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και μείωση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,6%. Ο δείκτης καλύψεως καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 200 μονάδες βάσεως σε 58% το β΄ τρίμηνο.

– Ενίσχυση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των καταθέσεων και της επιτυχούς εκδόσεως ομολόγου κυρίας εξασφαλίσεως. Περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά 36% σε ετήσια βάση και μηδενισμός της εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

– Αποπληρωμή της κρατικής ενισχύσεως των Ευρώ 940 εκατ. μέσω της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών που εξεδόθησαν το 2009.

– Η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank ενισχύει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Alpha Bank και προσβλέπει στην αξιοποίηση της εξειδικεύσεως στις εργασίες που αφορούν τους Πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

– Η έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank, την 9 Ιουλίου 2014, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης.

Οι επιδόσεις της τράπεζας στο εξάμηνο

– Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σε Ευρώ 1.175,9 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο, αυξημένα κατά 23,5% ετησίως.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων (προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) ανήλθε σε Ευρώ 516,8 εκατ., αυξημένο κατά 101,6% σε ετήσια βάση.

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 951,7 εκατ., ενισχυμένο κατά 27,8% ετησίως, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους καταθέσεων και της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Περαιτέρω αύξηση του Καθαρού Επιτοκιακού Περιθωρίου σε 2,7% το β΄ τρίμηνο.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδωv, μειώθηκαν κατά 5,3% ετησίως σε Ευρώ 659,1 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο 2014.

– Ο Δείκτης Εξόδων / Εσόδων (προσαρμοσμένος για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) μειώνεται σε 56% έναντι 73% κατά το α΄ εξάμηνο του 2013.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 349 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2014 έναντι Ευρώ 395 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν κατά 29 μονάδες βάσεως σε 224 μονάδες βάσεως.

– Αναγνώριση Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων ύψους Ευρώ 422 εκατ. το β΄ τρίμηνο ως αποτέλεσμα επαναξιολογήσεως της δυνατότητας ανακτήσεώς τους βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

– Κέρδη μετά Φόρων Ευρώ 267,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 και Ευρώ 361,6 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2014.

Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού

– Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%,σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 8,6 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση.

– Βελτίωση της ρευστότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να ανέρχεται σε Ευρώ 9,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2014, μειωμένη κατά Ευρώ 2,6 δισ. το β΄ τρίμηνο, και να αντιπροσωπεύει το 14% του συνολικού Ενεργητικού.

– Περαιτέρω αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων το β΄ τρίμηνο 2014 σε Ευρώ 42,2 δισ., με εισροές από τον ιδιωτικό τομέα Ευρώ 0,8 δισ. στην Ελλάδα. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανέρχεται συνολικά στο 119% και στο 114% για την Ελλάδα.

– Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,6%. Επιβράδυνση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 158 εκατ. το β΄ τρίμηνο έναντι Ευρώ 228 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης καλύψεως των καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 200 μονάδες βάσεως σε 58% το β΄ τρίμηνο, με τις σωρευτικές προβλέψεις να αντιστοιχούν σε 19% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

Η Alpha Bank έχει κεφαλαιακό “μαξιλάρι” που εκτιμάται μεταξύ 4,4 και 5,8 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου, βρίσκεται σε καλή θέση εν όψει των επικείμενων stress tests της ΕΚΤ, τόνισε η διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Η τράπεζα υπογράμμισε τα κοινά χαρακτηριστικά με την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώνοντας ότι με βάση αυτήν, η Alpha ήταν η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη τράπεζα ενώ κάλυψε πλήρως τις κεφαλαιακές της ανάγκες με την αύξηση κεφαλαίου.

Σε σχέση με τις πράξεις ρευστότητας της ΕΚΤ, η διοίκηση της Alpha σημείωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει λαμβάνοντας ρευστότητα έως 1,8 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα υπογράμμισε ότι από τη συμφωνία για την απόκτηση των υποκαταστημάτων της Citi στην Ελλάδα, αναμένεται βελτίωση της ρευστότητας πλέον των 600 εκατ. ευρώ.  

Αναφορικά με την αγορά ακινήτων, υπογραμμίστηκε ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει κατά 35% περίπου ενώ αναμένεται επιπλέον υποχώρηση της τάξεως του 5-7% προτού σταθεροποιηθεί η αγορά. Ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα, όπως τονίστηκε, είναι το πότε θα αρχίσουν να ενισχύονται οι τιμές.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η διοίκηση της τράπεζας απέδωσε τη σημαντική βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία του β’ τριμήνου, στη μείωση του κόστους καταθέσεων και του κόστους χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες.

Η Alpha Bank υπογράμμισε ότι αναμένεται περαιτέρω βελτίωση τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και στα επιτοκιακά περιθώρια στο υπόλοιπο της χρήσης, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του κόστους καταθέσεων και δη των προθεσμιακών, καθώς και η σύγκλιση με αυτά των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Τέλος, η τράπεζα σημείωσε ότι τα υποκαταστήματα σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 14% ή κατά 171 υποκαταστήματα σε ετήσια βάση.

ΕΘΝΙΚΗ: ΚΕΡΔΗ 1,14 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – Α. Τουρκολιάς: Θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των stress test

Τα κέρδη του Oμίλου της ΕΤΕ που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε €1.146 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 234% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους €705 εκατ., οδηγώντας σε οργανικά κέρδη α’ εξαμήνου ύψους €123 εκατ., σε σχέση με οργανικές ζημίες ύψους €61 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2013.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνετέλεσε η δυνατότητα της Τράπεζας να αναγνωρίσει μέρος του υπολειπόμενου αναβαλλόμενου φόρου, συγκλίνοντας έτσι στην πρακτική που ακολουθείται από τις υπόλοιπες εγχώριες τράπεζες.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη μείωση της δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, απόρροια της βελτίωσης των επιπέδων εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης αλλά και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, καθώς και οι συνεχιζόμενες ενέργειες περιστολής δαπανών σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη συνέβαλαν θετικά στην κερδοφορία.

Οι επιδόσεις της Finansbank επιβεβαιώνουν την τροχιά ανάκαμψης που ακολουθεί, με τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου να διαμορφώνονται σε €85 εκατ., αυξημένα κατά 33% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 224% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2013 που είχε αποτελέσει σημείο ναδίρ της κερδοφορίας της Τουρκικής θυγατρικής λόγω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά της Τουρκίας το β’ εξάμηνο του 2013.

Τα κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε €1.146 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 234% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους €705 εκατ., οδηγώντας σε οργανικά κέρδη α’ εξαμήνου ύψους €123 εκατ., σε σχέση με οργανικές ζημίες ύψους €61 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2013. Προς αυτή την κατεύθυνση συνετέλεσε η δυνατότητα της Τράπεζας να αναγνωρίσει μέρος του υπολειπόμενου αναβαλλόμενου φόρου, συγκλίνοντας έτσι στην πρακτική που ακολουθείται από τις υπόλοιπες εγχώριες τράπεζες. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη μείωση της δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, απόρροια της βελτίωσης των επιπέδων εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης αλλά και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, καθώς και οι συνεχιζόμενες ενέργειες περιστολής δαπανών σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη συνέβαλαν θετικά στην κερδοφορία. Οι επιδόσεις της Finansbank επιβεβαιώνουν την τροχιά ανάκαμψης που ακολουθεί, με τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου να διαμορφώνονται σε €85 εκατ., αυξημένα κατά 33% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 224% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2013 που είχε αποτελέσει σημείο ναδίρ της κερδοφορίας της Τουρκικής θυγατρικής λόγω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά της Τουρκίας το β’ εξάμηνο του 2013.

Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου το α’ εξάμηνο ανήρθαν σε €1.511 εκατ., σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 6% σε ετήσια βάση, λόγω των ιστορικά υψηλών επιτοκιακών εσόδων που είχαν επιτευχθεί από την Finansbank το α’ εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €266 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Οι επιδόσεις αυτές επηρεάστηκαν θετικά από τις εγχώριες δραστηριότητες, όπου η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών διαμορφώθηκε σε 11% και 51% αντίστοιχα σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013.

Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο μειώθηκαν δραστικά κατά 12% σε ετήσια βάση, καθώς σημειώθηκε σημαντική περιστολή δαπανών σε όλους τους επιμέρους γεωγραφικούς τομείς. Στην Ελλάδα οι δαπάνες προσωπικού σημείωσαν πτώση κατά 18% σε ετήσια βάση, κατά κύριο λόγω επωφελούμενες από τις συνέργειες της εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013, καθώς και του περιορισμού των γενικών δαπανών και αποσβέσεων κατά 11%. Στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, η μείωση του λειτουργικού κόστους του α’ εξαμήνου διαμορφώθηκε σε 6%, ενώ και στην Τουρκία σημειώθηκε μείωση των εξόδων το β’ τρίμηνο κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, υποδηλώνοντας τις επιτυχείς προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, η επιβράδυνση των νέων επισφαλειών συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Έτσι, οι νέες επισφάλειες σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση κατά 46% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα €304 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2014. Ακόμα και σε τριμηνιαίο επίπεδο η μείωση ήταν εντυπωσιακή φθάνοντας το -20%. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, οι οποίες ανήρθαν σε €342 εκατ., έναντι €362 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014. Το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 56%, που συνιστά τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων στον εγχώριο κλάδο. Τέλος, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2014 σε 23,2%, έναντι 23,0 στο τέλος Μαρτίου του 2014.

Σε επίπεδο ρευστότητας, συνεχίστηκε η βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία τρίμηνα. Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας το δείκτη ρευστότητας (δάνεια : καταθέσεις) στο 94%, έναντι 102% τον Ιούνιο του 2013. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 83% –βελτιωμένος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση– διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην υψηλότερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 100%, βελτιωμένος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί δραματικά από τα προ κρίσης επίπεδα που υπερέβαιναν το 200%. Στην Τουρκία, η αύξηση των καταθέσεων ανήρθε σε 7% ετησίως σε όρους τοπικού νομίσματος, ενώ οι χαμηλού κόστους καταθέσεις όψεως ενισχύθηκαν κατά 17%, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα των καταθέσεων.

Κατά το β’ τρίμηνο του έτους, και κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €2,5 δισ. το Μάιο, ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CΕT 1 ανήλθε σε 16,2%, υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο κανονιστικό επίπεδο του 8% κατά δύο φορές, τοποθετώντας την Εθνική Τράπεζα σε επίπεδο κεφαλαιακής βάσης σημαντικά άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, που βρίσκεται στο 10%. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον, μέσω επιπλέον ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους, καθώς και μέσω της θετικής και βελτιούμενης οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Τουρκολιάς: Επαρκές επίπεδο κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των stress test

“Τα θετικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνουν τόσο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όσο και τις στρατηγικές επιλογές της”, σημειώνει ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς. «Ο Όμιλος», συνεχίζει, «παρουσιάζει κέρδη διαφοροποιημένα γεωγραφικά, με όλες τις περιοχές να ανακάμπτουν και είναι θωρακισμένος με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα.

Στην εγχώρια αγορά, σημειώσαμε λειτουργικά κέρδη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βελτιούμενες αποδόσεις και στις τρεις βασικές συνιστώσες της κερδοφορίας. Πρώτον, τα λειτουργικά έσοδα βελτιώνονται συνεχώς, γεγονός που απορρέει κυρίως από την ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, έχουν μειωθεί δραματικά οι νέες επισφάλειες με συνακόλουθη μείωση των προβλέψεων. Τρίτον, έχουμε πετύχει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν και από τη βελτιούμενη κερδοφορία των θυγατρικών μας στο εξωτερικό, γεγονός που για άλλη μια φορά αποδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής. Ειδικότερα, η γρήγορη ανάκαμψη της κερδοφορίας της Finansbank καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τα κέρδη της ΝΑ Ευρώπης είναι πια σε σταθερά ανοδική τροχιά.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Μάιο, μαζί με την αναγνώριση μέρους του εκτός ισολογισμού αναβαλλομένου φόρου, έχει αυξήσει την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου στο 16,2% στο τέλος του β΄ τριμήνου, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μετά την υλοποίηση των πρόσθετων ενεργειών του επιχειρησιακού μας σχεδίου, πιστεύω ότι θα διαθέτουμε επαρκές επίπεδο κεφαλαίου για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προκλήσεις της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ όσο και την ανάγκη για μια εύλογη αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση, αναγκαίο γεγονός για την ομαλή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Η ισχυρή ρευστότητα που φέρνει σε πλεονεκτική θέση την ΕΤΕ και της επιτρέπει να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το β΄ τρίμηνο του έτους η Εθνική εκταμίευσε δάνεια τάξεως άνω των €400 εκατ. Έτσι, η Εθνική στηρίζει και τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη και την πρόοδο που έχει ανάγκη ο τόπος».

Attica Bank: Eπιστροφή στην κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο

attica bankΗ Attica Bank, κατά το α’ 6μηνο του 2014, επέστρεψε στην κερδοφορία, καθώς κατέγραψε κέρδη, ύψους 1,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών, ύψους 59,7 εκ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο του 2013.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 414,2 εκ. ευρώ ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1) ανήλθε στο 12,6%.

Πιο αναλυτικά: 

– Τα αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,6 εκατ. ευρώ, Έναντι ζημίας 68 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. 
Αντίστοιχα, Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, Έναντι ζημίας 59,7 εκατ. Ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013. 
– Τα Κέρδη προ προβλέψεων και προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκ. Ευρώ έναντι ζημίας 22,3 εκ. Ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 
– Τα Συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα μετά από φόρους, τα οποία αντιπροσωπεύουντο παραγόμενο εσωτερικό κεφάλαιο της Τράπεζας Για την εξεταζόμενη περίοδο, Ανήλθαν σε κέρδος 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 31,2 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. 
– Τα Ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 414,2 εκατ. ευρώ
– Το Σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ.
– Ο Δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών) Σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 0/06/2014 Σε 4,5%. 
– Σ ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2014 Οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 30 εκ. Ευρώ περίπου. 
Οι σωρευμένες προβλέψεις  ανέρχονται πλέον σε 466,4 εκατ. Ευρώ έναντι 402,5 εκ. Ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 Και 436,4 εκατ. Ευρώ κατά την 31/12/2013. 
Η Κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) Από σωρευμένες προβλέψεις την 30/06/2014 διαμορφώθηκε σε 51,3%. 
– Οι Καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 50,7  εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν θεαματική αύξηση έναντι του εξαμήνου του 2013, Λόγω της επιστροφής των καταθέσεων, Που η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας επέτρεψε, Και της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και τη συνακόλουθη μείωση του κόστους αντλησης χρήματος. 
– Το Σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 77 εκατ. Ευρώ και υπερτριπλασίαστηκε έναντι του εξαμήνου του 2013.
– Τα Έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 22,7 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 15%. 
– Ο Συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε12,6%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο που έχει τεθεί από την Τράπεζα Της Ελλάδος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Αύξηση 19,6% στα κέρδη προ φόρων εξαμήνου

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση 19,6% στα κέρδη προ φόρων εξαμήνου
Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο α΄ εξάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, σε μία περίοδο που η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί περαιτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία σημείωσε αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 19,6% στα 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ στην περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Ελαφρά μείωση σημείωσε η παραγωγή κατά 1,6% η οποία διαμορφώθηκε στα 81 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση της εταιρίας είναι ότι το σύνολο της αγοράς θα εμφανίσει περαιτέρω μείωση κατά 3,8%.

Επιπλέον, η εταιρία εμφάνισε αύξηση του ενεργητικού κατά 6,1% στα 313,2 εκατ. ευρώ έναντι 295,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013, καθώς και αύξηση της καθαρής της θέσης κατά 23,6% στα 65,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Αύξηση κατά 4,1% σημείωσαν τα αποθέματα της εταιρίας, τα οποία ανήλθαν στα 228,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013.

Τέλος, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης, η μικρή μείωση της παραγωγής οφείλεται στη μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων κατά 11,6%, λόγω της μείωσης του τιμολογίου και της αλλαγής του τρόπου καταβολής των ασφαλίστρων, ως συνέπεια της οικονομικής συγκυρίας, παρά την αύξηση του στόλου αυτοκινήτων κατά 9,9%. Αντιθέτως, στους ονομαζόμενους παραδοσιακά υγιείς κλάδους Ζωής και Γενικών ασφαλίσεων, η εταιρία επέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 10,7% και 4,8% αντιστοίχως.

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρία αύξησε περαιτέρω το προσωπικό της κατά 7,7%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 379 έναντι 352 τον Ιούνιο του 2013.

Η διοίκηση της εταιρίας, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.

SHARE