ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Οι όροι της ΑΜΚ – Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο των 750 εκ.ευρώ

[UPD] Στην ανακοίνωση των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου, προχώρησε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 2,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Η άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων προορίζεται:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων (ύψους 1.040 εκ. ευρώ) και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2.183 εκατ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,

ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1.350 εκατ.ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου της Εθνικής τράπεζας ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Το εκτιμώμενο επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4,25% και 4,50% ενώ ο συντελεστής κάλυψης αναμένεται να ξεπεράσει τις 3 φορές, δηλαδή πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα μεταδίδαμε: 

Τρίτη του Πάσχα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολόγου των 750 εκατ. ευρώ  από την Εθνική.

Η κοινοπραξία των τραπεζών που έχει αναλάβει την έκδοση (Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs και HSBC) έχει ξεκινήσει ήδη το premarketing ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις στο Λονδίνο.

Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη 24 Απριλίου και από τις πρώτες ενδείξεις, η τιμολόγησή του θα είναι κατά 0,5% καλύτερη από αυτήν που πέτυχε πρόσφατα το Δημόσιο με την έκδοση 5ετούς κρατικού ομολόγου (επιτόκιο 4,95%).

H ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σειρά παρουσιάσεων και επαφών με διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια θα πραγματοποιήσει η διοίκηση της Εθνικής, με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Πέτρο Χριστοδούλου, σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Ασία, ενώ ήδη ξεκίνησαν τα conference calls στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ.

Σε ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα η τράπεζα θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ως τη γενική συνέλευση στις 10 Μαΐου

Η διοίκηση της Εθνικής προχωρεί στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που περιλαμβάνει την αύξηση κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ και ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1,04 δισ. ευρώ, δηλαδή στη συγκέντρωση κεφαλαίων 3,54 δισ. ευρώ που θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα stress tests και ανέρχονται σε 2,183 δισ. ευρώ και σε επόμενο στάδιο, την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ.

Η αύξηση πραγματοποιείται με έναν αγώνα δρόμου, αφού το αρχικό πλάνο προέβλεπε την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων.

Εν τέλει κρίθηκε ότι ο σχεδιασμός δεν βγαίνει χρονικά, μια που το χρονοδιάγραμμα που έδιναν οι εποπτικές αρχές δυσκόλευε κινήσεις όπως η πώληση στοιχείων του ενεργητικού που εξαρτάται από τις συνθήκες των αγορών για να είναι αποτελεσματική και να έχει οφέλη.

Σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για την Ελλάδα και τις τράπεζές της, η απόφαση για αύξηση προκρίθηκε τελικώς, αφού διερευνήθηκε η ύπαρξη σημαντικού ενδιαφέροντος από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Πηγές της Εθνικής εκτιμούν ότι η αύξηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία που «τρέχει» η Eurobank, αφού απευθύνεται σε διαφορετική πηγή επενδυτών.

Πάντως, το παράλληλο των δύο αυξήσεων ήταν μια παράμετρος που οδήγησε μέλη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καταψηφίσουν κατ’ αρχάς την αύξηση της Εθνικής, η οποία εγκρίθηκε με καθυστέρηση μίας ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 6 Μαΐου, ενώ η γενική συνέλευση έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου.

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.

Η διαδικασία έχει ως στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση της αύξησης και την προσέλκυση νέων υψηλής ποιότητας επενδυτών που επιδιώκουν συμμετοχή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ δεν θα υπάρχει εγγυητής κάλυψης.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της αύξησης, η Εθνική θα έχει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ιδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

SHARE