ΕΘΝΙΚΗ: Σε ποιούς επενδυτικούς οίκους ανέθεσε την έκδοση ομολόγου

Η Εθνική ανέθεσε στις Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley να οργανώσουν τις συναντήσεις με τους ξένους θεσμικούς επενδυτές με στόχο την έκδοση ομολόγου από την τράπεζα (senior unsecured bond).

Σύμφωνα με το Reuters οι ξένες τράπεζες θα οργανώσουν και την παρουσίαση που θα πραγματοποιήσει η τράπεζα στο Λονδίνο.

SHARE