ΕΘΝΙΚΗ – ΛΑΤΣΗΣ: Δείτε γιατί δεν είναι απίθανο να γίνει η έκπληξη

Η κίνηση αυτή είναι περίπου αναμενόμενη, γράφει το euro2day ,  κατόπιν των όσων προηγήθηκαν στην υπόθεση ΕΤΕ-Εurobank. Σημειώνεται ότι o όμιλος κατέχει σήμερα ποσοστό περίπου 11,5- 12% στην Εθνική. Εάν όμως η τράπεζα περάσει στον πλήρη έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω του dilution που θα επέλθει, θα πέσει στην περιοχή του 1%.

Κατα συνέπεια ο όμιλος έχει κίνητρο να συμμετάσχει διότι:

α) αν η αύξηση δεν πετύχει και ο ιδιωτικος τομέας δεν συγκεντρώσει το 10%, τα χρήματα του δεν κινδυνεύουν καθώς θα επιστραφούν ατόκως, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους μετόχους

β) αν η αύξηση πετύχει, θα διατηρήσει αντίστοιχη μετοχική επιρροή– άρα και λόγο στο management- ή και μεγαλύτερη, ανάλογα με το ποσοστο αδιαθέτων που προτίθεται να καλύψει όπως φαίνεται απο το «τουλάχιστον» στην παραπάνω φράση. Ποσοστό που ίσως θα μπορούσε, σύμφωνα με εκτιμήσεις να κινηθεί και στο 15% (του 10% που είναι η ελάχιστη απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή).

SHARE