ΕΘΝΙΚΗ: Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση ΄CCC/C΄ η Standard & Poor’s

Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση ΄CCC/C΄ της Εθνικής Τράπεζας η Standard & Poor’s, με το outlook ωστόσο να είναι αρνητικό.

Η επιβεβαίωση ακολουθεί την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, αναφέρει στην ανάλυση του ο οίκος και προσθέτει πως αντανακλά την εκτίμηση της πως η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να λαμβάνει επαρκή κεφαλαιακή στήριξη από τα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να διατηρεί κατάλληλους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπλέον, ο οίκος εκτιμά ότι η Εθνική θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις διευκολύνσεις παροχής ρευστότητας των ευρωπαϊκών αρχών.

Η S&P αναφέρει ωστόσο ότι θεωρεί πως τα κεφάλαια και κέρδη της Εθνικής παραμένουν πολύ αδύναμα, ακόμη και μετά την ΑΜΚ του περασμένου Ιουνίου.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει σε σταθερό το outlook “εάν οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιωθούν και η πίεση στο εύθραυστο οικονομικό προφίλ της τράπεζας χαλαρώσει, ή εάν υλοποιηθεί πρόσθετη εξωτερική υποστήριξη”. 

SHARE