ΕΘΝΙΚΗ: Έχω 1000 μετοχές σήμερα. Πόσες θα έχω “αύριο” και τι θα πληρώσω

Όποιος κατέχει τώρα 1.000 μετοχές Εθνικής, θα βρεθεί με 100 μετά το reverse split.

Θα δικαιούται να πάρει στην αύξηση 185,4 νέες ( 100 Χ 1,854) καταβάλλοντας 4,29 ευρώ για κάθε νέα μετοχή (0,429 Χ 10).

Θα πληρώσει λοιπόν συνολικά 185,4 Χ 4,29 = 795,36 ευρώ

Σε ιδιώτες μετόχους θα διατεθούν συνολικά 227.412.587 μετοχές και η τράπεζα θα αντλήσει κεφάλαια 975 εκ. ευρώ.

Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο που προωθήθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, οι Μέτοχοι πέραν του δικαιώματος που έχουν να μετάσχουν, θα έχουν το δικαίωμα προεγγραφής χωρίς όριο για την απόκτηση νέων μετοχών στην τιμή διάθεσής τους, τουτέστιν 4,29 ευρώ ανά νέα μετοχή (όπως αυτή θα έχει γίνει μετά το reverse split 10 προς 1).

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split, δηλαδή για την ενημέρωση των αρχείων Χρηματιστηρίου και Τράπεζας, με τη διαμόρφωση των 10 μετοχών σε μία με νέα με ονομαστική αξία, υπάρχει ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρίας που προχωρεί σε reverse split.

SHARE