ΕΒΖ: Παραιτήθηκε ο κ. Συμεών Σεμασής

Την παραίτησή του υπέβαλε ο κ.Συμεών Σεμασής, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, όπως γνωστοποίησε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την παραίτηση και κατόπιν τούτου, η  Επιτροπή Ελέγχου ανασυστάθηκε ως εξής:

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος

Τσικλιάς Κρίτων, Μέλος

Παναγής Ιωάννης, Μέλος

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σεμασή.

SHARE