Δ. Στρατούλης: Ζητά τις οφειλές της Αγροτικής Τράπεζας προς το ΕΤΕΑ

Αποσύρεται το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου “για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)” το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το άρθρο προέβλεπε την περιέλευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) και του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Την απόσυρσή του ανακοίνωσε σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τους προέδρους, του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ), Στέλιο Μπενετάτο και του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), Γιώργο Βίκα.

Ταυτόχρονα όμως ο κ. Στρατούλης, ζητά με επιστολή του από τον ειδικό εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, να καταβάλλει στο ΕΤΕΑ τα 40.000.000 ευρώ που αυτή του οφείλει ως υπόλοιπο, του ποσού των 380 εκατομμυρίων ευρώ, που προέκυψε με βάση προβλεπόμενη εκ του νόμου ειδική οικονομική μελέτη.

Το προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας, υπαγόταν για κύρια σύνταξη στο Ταμείο Συντάξεως προσωπικού ΑΤΕ (ΤΣΠ-ΑΤΕ) και για επικουρική στον “Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας” (ΕΛΕΜ). Το ΕΛΕΜ, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού ήταν η παροχή μηνιαίας επικούρησης και άλλων βοηθημάτων, στα μέλη του που συνταξιοδοτούνταν από το Ταμείο Συντάξεως της Αγροτικής Τράπεζας και στη συνέχεια από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρά την ένταξη των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΕΛΕΜ στο ΕΤΑΤ, ο Λογαριασμός δεν διαλύθηκε, αλλά διατήρησε την περιουσιακή του αυτοτέλεια.)”

SHARE