Δ. Στρατούλης: Ζητά από τον Γ. Βαρουφάκη μελέτες για τα κόστη των εθελούσιων στις τράπεζες

Eπιστολή απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης στον υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάνη Βαρουφάκη με την οποία του ζητά την προκήρυξη και ανάθεση εκπόνησης ειδικών οικονομικών μελετών για τη δαπάνη που επέφεραν στο ΕΤΑΤ και ενδεχομένως σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου (πρόωρων συνταξιοδοτήσεων) που εφάρμοσαν συγκεκριμένες τράπεζες για το προσωπικό τους.

Το υπουργείο Οικονομικών απάντησε θετικά σε προηγούμενο αίτημά μας και ανέθεσε την εκ του νόμου προβλεπόμενη εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης για την πιο πρόσφατη εθελουσία έξοδο προσωπικού στον τραπεζικό κλάδο.

Στην επιστολή του κ. Στρατούλη αναφέρεται ότι βάσει νόμου « οι Τράπεζες υποχρεούνται να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το κόστος της δαπάνης των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου (πρόωρων συνταξιοδοτήσεων) του προσωπικού τους, επομένως και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούν τα προγράμματα αυτά στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επειδή, για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων προσωπικού Τραπεζών διενεργείται κατά περίπτωση Ειδική Οικονομική Μελέτη και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η εκπόνηση Ειδικών Οικονομικών Μελετών δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ζητά το υπ. Εργασίας από το ΥΠΟΙΚ:

Α) προκηρύξει και αναθέσει την κατά τον νόμο εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης για το κόστος που επέφεραν στο ΕΤΑΤ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα παλαιότερα (2007 – 2011) προγράμματα εθελουσίας εξόδου (πρόωρων συνταξιοδοτήσεων) του προσωπικού της πρώην Εμπορικής και

Β) προσθέσει την ανάθεση Ειδικής Οικονομικής Μελέτης για τις υποχρεώσεις προς το ΕΤΑΤ και της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ειδική Οικονομική Μελέτη την οποία ήδη αναθέσατε ΥΠΟΙΚ για το αντίστοιχο κόστος των πρόσφατων (2014) προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου (πρόωρων συνταξιοδοτήσεων) εργαζομένων της Alpha Bank.

SHARE