Generali: Τέσσερα νέα ελκυστικά προιόντα για την Υγεία και την Ασφάλιση Κατοικίας

 

 

Δύο νέα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας και δύο για την Ασφάλιση Κατοικίας σχεδίασε και προωθεί στην ελληνική αγορά η Generali.

 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η Generali μελετώντας προσεκτικά και σε βάθος τις εξελίξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας, σχεδίασε και προτείνει δύο νέα ασφαλιστικά προγράμματα εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης, το Health Keeper και το νέο, ανανεωμένο Medical Safety, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του έλληνα καταναλωτή.

Με το Health Keeper η Generali σχεδίασε τον απόλυτο «Φύλακα Υγείας» του ασφαλισμένου, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξωνοσοκομειακή κάλυψη, σε πανελλαδικό δίκτυο με το ελάχιστο δυνατό κόστος!

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο προχωρά πέρα από τα προσδοκώμενα αφού εκτός από τις ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτει ακόμη και θεραπείες. Ειδικότερα, το Health Keeper καλύπτει ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, προληπτικό έλεγχο αλλά και φυσικοθεραπείες μετά από ατύχημα ή ασθένειες, οδοντιατρικές παροχές, επισκέψεις ιατρών κατ’ οίκο, μέχρι και ψυχολογική υποστήριξη.

Γενικότερα, με το Health Keeper, ο ασφαλισμένος αποκτά ένα σύμβουλο διαχείρισης όλων των ζητημάτων που άπτονται της υγείας του. Μία ακόμη καινοτομία του Health Keeper είναι ότι διασφαλίζει για τον ασφαλισμένο πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται όχι μόνο σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και με νοσοκομειακά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να του παρέχουν υπηρεσίες υγείας 24ωρες το 24ωρο.

Επιπλέον, η Generali προσφέρει στην αγορά και το ανανεωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα δευτεροβάθμιας περίθαλψης Medical Safety, διατηρώντας τα πολλαπλά, προνομιακά σημεία του προϊόντος, και προσθέτοντας νέα, καινοτόμα, χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. Βασικός στόχος του νέου Medical Safety, είναι να διευρύνει το πεδίο των καλύψεων, να μειώσει την ανησυχία του ασφαλισμένου σχετικά με την πλήρη κάλυψη των αναγκών υγείας του, να ενισχύσει την ευελιξία του προγράμματος έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις απαιτήσεις, και όλα αυτά με το ελάχιστο κάθε φορά δυνατό κόστος.

Με το νέο Medical Safety καλύπτονται και ειδικές, υψηλού κόστους προληπτικές εξετάσεις, που πριν καλύπτονταν μόνο από συμβόλαια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, για πρώτη φορά στην ασφαλιστική αγορά, προσφέρονται και καλύψεις τριτοβάθμιας περίθαλψης, όπως η νοσηλεία κατ’ οίκον, η κάλυψη εξόδων σε κέντρα αποκατάστασης, και άλλα.

Μία ακόμη καινοτομία του προγράμματος είναι η κάλυψη κατά 100% των περιπτώσεων επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο ή για επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία, ανεξάρτητα εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει το πρόγραμμα Medical Safety με απαλλαγές ορισμένου ύψους, στους συνεργαζόμενους ομίλους παροχής υπηρεσιών Υγείας, Ιασώ General, Ιατρικό Κέντρο και στον Όμιλο Υγεία.

Πρόκειται για ένα απόλυτα ευέλικτο πρόγραμμα που επιτρέπει στον ασφαλισμένο να σχεδιάσει το προσωπικό του πρόγραμμα, προσαρμοσμένο απόλυτα στις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Η  Generali σχεδίασε και προωθεί στην ελληνική αγορά δυο νέα προϊόντα ασφάλισης της κατοικίας, το HomeMadeκαι το HomeStyle.

Το HomeMade ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά, με ένα σύγχρονο τρόπο τιμολόγησης αλλά και πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Σε αυτό έχει ενσωματωθεί όλη η μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της Generali καταστώντας το ως απόλυτο πρόγραμμα ολοκληρωτικής κάλυψης της περιουσίας του έλληνα καταναλωτή.

Το HomeMade καλύπτει μόνιμες και εξοχικές κατοικίες από κάθε κίνδυνο όπως πυρκαγιά, κλοπή, ληστεία, φυσικά φαινόμενα, διαρροή, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη από κάθε αιτία, βραχυκύκλωμα λόγω φωτιάς, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.

Το HomeMade δεν αφήνει κανένα στοιχείο της περιουσίας του ασφαλισμένου ακάλυπτο καθώς ασφαλίζει οικία, εσωτερικό περιεχόμενο, εξωτερικά αντικείμενα και βοηθητικά κτίσματα, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φωτοβολταικό σύστημα μέχρι και την  απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής.

Επίσης καλύπτονται η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου, η αστική ευθύνη για σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτους, ακόμη και ζημιά που μπορεί να προκληθεί από το όχημα ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου!

Η Generali αποδεικνύει ότι στην καινοτομία δεν υπάρχουν όρια καθώς με το HomeMade:

  • καλύπτει απώλεια χρημάτων, δαπάνες ψυχολογικής υποστήριξης, δαπάνες διακοσμητή σε περίπτωση αποκατάστασης κατόπιν ζημιάς και προσφέρει αξία αντικατάστασης με καινούργιο ακόμα και στον ρουχισμό!
  • καλύπτει υλικές ζημιές στο περιεχόμενο που προκλήθηκαν από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός (που δεν οφείλονται σε καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο κίνδυνο).
  • καλύπτει  ζημιές από την φυσιολογική φθορά των σωληνώσεων, κάθε είδους, ενώ έχει ενσωματωθεί η κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών στις βασικές καλύψεις.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας της Generali, το HomeStyle είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα έναντι συγκεκριμένων κινδύνων, προσιτή σε όλους καθώς προσφέρεται με ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Μπορεί να συνοδεύει αποτελεσματικά ένα ενυπόθηκο δάνειο, αφού δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των καλύψεων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Το Home Style της Generali περιλαμβάνει όλες τις βασικές καλύψεις (όπως πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη από κάθε αιτία, κάλυψη της δόσης στεγαστικού δανείου, δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών, αστική ευθύνη από πυρκαγιά, αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης δείκτη τιμών καταναλωτή, προστασία υπασφάλισης), δίνοντας επιπλέον την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εμπλουτίσει περαιτέρω το προγραμμάτου, προσθέτοντας την κάλυψη του σεισμού ή ακόμα και την κάλυψη από φυσικά φαινόμενα και κακόβουλες, τρομοκρατικές ενέργειες, εάν το επιθυμεί.

 

Το HomeStyle είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, επιτρέποντας στον ασφαλισμένο να δημιουργήσει ουσιαστικό ένα δικό του ασφαλιστικό πακέτο,προσφέροντας επιλογές ως προς την κάλυψη της οικοδομής και του περιεχομένου, την δυνατότητα κάλυψης της δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Τέλος, μία καινοτομία του προγράμματος είναι ότι παρέχεται με επιπλέον έκπτωση όταν χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδροηλεκτρική).

 

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η Generali φροντίζει να επιβραβεύει τους ασφαλισμένους της αν λαμβάνουν για την κατοικία τους επιπλέον μέτρα ασφαλείας, αν διατηρούν στην εταιρεία και άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, αν έχουν μακροχρόνια συνεργασία μαζί της ή ακόμα αν εξοφλούν έγκαιρα και εφάπαξ το συμβόλαιο τους.

 

 

SHARE