Δικηγόροι Αθήνας: Θα λάβουν το χαμηλότερο μέρισμα της τελευταίας 10ετίας

Το χαμηλότερο μέρισμα της τελευταίας δεκαετίας, που ανέρχεται μόλις στα 50 ευρώ, αναμένεται να πάρουν οι δικηγόροι της Αθήνα για το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Το μέρισμα των δικηγόρων της Πρωτεύουσας που πρόκειται να διανεμηθεί είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης που μαστίζει το δικηγορικό κόσμο, καθώς τα συμβόλαια είναι σχεδόν σε μηδενική βάση (το α΄ εξάμηνο του 2013, εξεδόθησαν μόλις 1.806 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων) και οι απαλλοτριώσεις ήταν ελάχιστες.

Μοναδική διαφοροποίηση είναι το πρόσθετο μέρισμα που λαμβάνουν οι νέοι δικηγόροι που έχουν μέχρι επτά χρόνια δικηγορία. Οι νέοι δικηγόροι, πλέον των 50 ευρώ, θα πάρουν επιπρόσθετα και 170 ευρώ (συνολικά θα πάρουν 220 ευρώ).

Οι «χρυσές» εποχές των δικηγόρων της Αθήνας αποτελούν μια «γλυκιά ανάμνηση», αλλά παράλληλα και δείγμα της κρίσης που διέρχεται και ο νομικός κόσμος της πρωτεύουσας.

Ενδεικτικά, το 2007 το μέρισμα των δύο εξαμήνων ήταν πλέον των δύο μισθών, με βάση την ισχύουσα εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, δηλαδή ήταν 1.250 ευρώ, ενώ σήμερα το μέρισμα του α’ εξαμήνου είναι περίπου δύο μεροκάματα ανειδίκευτου εργάτη (50 ευρώ).

Ειδικότερα, το μέρισμα του ΔΣΑ την τελευταία δεκαετία (2001-2013) καταγράφεται ως εξής: Το 2002 ήταν 750 ευρώ, το 2003 ήταν 770 ευρώ, το 2004 ήταν 850 ευρώ, το 2005 ήταν 980 ευρώ, το 2006 ήταν 1.000 ευρώ, το 2007 ήταν 1.250 ευρώ, 2008 ήταν 1.050, το 2009 ήταν 750 ευρώ, το 2010 ήταν 750, το 2011 ήταν 450 ευρώ και το 2012 ήταν 260 ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα επίμαχα ποσά του μερίσματος είναι καθαρά (εκτός φόρου).

Η εικόνα για το μέρισμα των νέων δικηγόρων κατά την τελευταία 9ετία είναι κάπως καλλίτερη, αφού στο πλευρό τους έχουν τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων.

Κύρια πηγή διαμόρφωσης του μερίσματος των δικηγόρων, δηλαδή του Ταμείου Συνεργασίας, είναι τα συμβόλαια (παρακράτηση 25%) και ακολουθούν με μικρή συμμετοχή οι απαλλοτριώσεις (παρακράτηση ανάλογη της αμοιβής) και οι συνδικίες (παρακράτηση ανάλογη της αντιμισθίας). Να σημειωθεί ότι δεν αποτελούν πηγή του Ταμείου Συνεργασίας οι προεισπράξεις των δικηγορικών αμοιβών ενώπιον των δικαστηρίων.

Αναγκαίο είναι να αναφερθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (1.1.-30.6.2013) εξεδόθησαν 1.806 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων, το 2012 εξεδόθησαν 22.997, το 2011 εξεδόθησαν 41.008, το 2010 εξεδόθησαν 62.654 και το 2009 εξεδόθησαν 71.692.

Με άλλα λόγια, μεταξύ των ετών 2010-2011 υπάρχει μείωση γραμματίων κατά 34,55%, μεταξύ των ετών 2009-2011 η μείωση ανέρχεται σε 42,80%, ενώ μεταξύ της τριετίας 2009-2012 η μείωση ανέρχεται σε 67,93%. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου κατά τη σύναψη συμβολαίων είναι μόνο για τον αγοραστή και για συμβόλαια άνω των 80.000 ευρώ.

Επίσης, δεν δικαιούνται μέρισμα: α) Όσοι τελούν σε αναστολή, β) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας-σπουδές), γ) Βουλευτές-ευρωβουλευτές και δ) Όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση (ανανέωση ταυτότητας).

Νέοι δικηγόροι Ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων ο οποίος ενισχύει τους νέους δικηγόρους που έχουν δικηγορία μέχρι επτά χρόνια και ετήσιο ατομικό φορολογικό εισόδημα κάτω των 10.271 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω 14.673 ευρώ, έχει ως μοναδική πηγή εσόδων το 1% του ποσοστού 12% που παρακρατείται από την αμοιβή που προεισπράττεται από τον ΔΣΑ.

Το μέρισμα των νέων δικηγόρων από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων για την 9ετία 2004-2012, έχει ως εξής: το 2004 ήταν 220 ευρώ, το 2005 ήταν 400 ευρώ, το 2006 ήταν 340 ευρώ, το 2007 ήταν 370 ευρώ, το 2008 ήταν 320 ευρώ, το 2009 ήταν 300 ευρώ, 2010 ήταν 270 ευρώ, το 2011 ήταν 280 ευρώ και το 2012 ήταν 180 ευρώ (τα ποσά και πάλι είναι καθαρά αφαιρουμένου του φόρου).

Εξαιρούνται του μερίσματος οι νέοι δικηγόροι που:

1) απασχολούνται υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία,

2) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο,

3) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά πάνω από επτά χρόνια άσκησης δικηγορίας,

4) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 10.271 ευρώ και οικογενειακό άνω των 14.673 ευρώ,

5) Όσοι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος,

6) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών),

7) Βουλευτές-ευρωβουλευτές και

8) Όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση στον ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας).

SHARE