Διήμερη παράταση στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις

Διήμερη παράταση, για  επιχειρήσεις και ανέργους, σχετικά  με την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη Δράση του ΟΑΕΔ , ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Εξ αιτίας των αργιών του Πάσχα, αλλά και του ισχυρού ενδιαφέροντος, τόσο από εξαγωγικές επιχειρήσεις, όσο και από ενδιαφερόμενους ανέργους, ο ΠΣΕ επέκτεινε κατά 2 ημέρες την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω της Δράσης του ΟΑΕΔ, δίδεται η ευκαιρία “διεύρυνσης ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας”.

Το Πρόγραμμα

Η Επιταγή Εισόδου  στην αγορά εργασίας παρέχει οφέλη  τόσο στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όσο κυρίως στους νέους ανέργους της χώρας.
Ειδικότερα, μέσω της Δράσης προβλέπεται για τις επιχειρήσεις:
-Δυνατότητα 5μηνης  πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση  για την επιχείρηση -Δυνατότητα  επιδοτούμενης πρόσληψης καταρτιζομένων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.
Αντίστοιχα για τους συμμετέχοντες ανέργους, προσφέρεται:
-Επίδομα 2.700 EURO για αποφοίτους ΑΕΙ- ΤΕΙ -Επίδομα 2.400 EURO για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης -Ιατροφαρμακευτική κάλυψη -Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για 5 μήνες -Δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις Οι συμμετέχοντες άνεργοι  θα παρακολουθήσουν σεμινάρια θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες), ενώ θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, που θα πρέπει να συμπληρωθούν εντός διαστήματος 5 μηνών. Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, θα προβλέπεται επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουμένων, ύστερα από ειδική πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:
-35.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων:
1) 15.000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα)
2) 20.000 άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

SHARE