Δείτε τα υποψήφια σήματα των ελληνικών προϊόντων [ΦΩΤΟ]

Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και μετά από μικρές καθυστερήσεις -αφού η σχετική διάταξη είχε ψηφιστεί σε νόμο του 2012-, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης επέλεξε, μεταξύ διαφόρων προτάσεων, τις τρεις επικρατέστερες για να να γίνουν το ενιαίο σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα το κοινό καλείται να επιλεξει διαδικτυακά.

Σκοπός του σήματος είναι να ταυτοποιεί την ελληνική προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών.
– προστατεύοντας τον καταναλωτή
– αναδεικνύοντας την ελληνική παραγωγή και
– οφελώντας την εθνική οικονομία

Δείτε τα τρία υποψήφια:

SHARE