Δείτε πόσο πληρώνουμε για μισθούς στο δημόσιο

Στοιχεία για το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διαβίβασε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν έπειτα από ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Γιάννης Πανούσης με την οποία ζητούσε από τα συναρμόδια υπουργεία να καταθέσουν στη Βουλή τον αριθμό των υπαλλήλων στον στενό δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΟΤΑ, ιερείς, περιφερειακές υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες κ.λπ.) στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και το κόστος μισθοδοσίας τους.

Ο κ. Πανούσης ζητούσε επίσης να ενημερωθεί ποιες ακριβώς δεσμεύσεις έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών για απολύσεις και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή διότι δεν υπάρχει αναλυτική εικόνα για τον αριθμό των υπαλλήλων στο Δημόσιο, αντιθέτως υπάρχει σύγχυση «με τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες και υπαναχωρήσεις σχετικά με το κλείσιμο φορέων του δημοσίου, τη θέση σε διαθεσιμότητα, την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση ή μη κάποιου αριθμού υπαλλήλων και την τήρηση ή μη των συμφωνηθέντων για προαπαιτούμενο αριθμό απολύσεων ανά έτος».

Με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών που αριθμεί 36 σελίδες, διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία για τις «πληρωμές δαπανών αποδοχών Τακτικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ανά υπουργείο. 

Διαβιβάζονται επίσης στοιχεία για το μισθολογικό κόστος και σε κάθε έναν φορέα που εποπτεύει το κάθε υπουργείο ενώ αντίστοιχα στοιχεία διαβιβάζονται για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τους ΟΤΑ, τις περιφερειακές υπηρεσίες, και τα Νομικά Πρόσωπα κ.λπ. 

Τα στοιχεία δηλαδή ανά φορέα και ειδικό φορέα, με το μισθολογικό κόστος των υπηρετούντων υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ως προς τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που διαμορφώνουν το κόστος αυτό, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει στον βουλευτή ότι αρμόδιο είναι το συνερωτώμενο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Τονίζει πάντως ότι «επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών είναι η ορθή και άμεση καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών στους εργαζόμενους καθώς και η απόδοση κρατήσεων».

Στο διαβιβαστικό έγγραφο έγγραφο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει ότι:

• Οι πληρωμές δαπανών μισθοδοσίας στον τακτικό προϋπολογισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 6,124.25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το οριστικό μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού Ιουνίου 2014, εξαιρώντας τις δαπάνες των συντάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες παροχές.

• Αναφορικά με τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ, ΟΚΑ), οι αμοιβές προσωπικού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ανέρχονται σε 1,422 δισ. ευρώ σύμφωνα με το δελτίο μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης μηνός Μαΐου 2014.

Ως προς τις «πληρωμές δαπανών αποδοχών του Τακτικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014», τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποδοχές ανήλθαν:

•  Βουλή των Ελλήνων: 47.942.203 ευρώ (σ.σ. από τις δαπάνες αυτές τα 42.797.995 ευρώ αφορούν μισθούς και 4.319.709 ευρώ λοιπές παροχές)

•  Προεδρία της Δημοκρατίας: 1.020.542 ευρώ

•  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 26.730.055 ευρώ

•  Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη: 775.090.027 ευρώ

•  Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 311.657.227 ευρώ (σ.σ. από τα στοιχεία προκύπτει ότι το εξάμηνο πληρώθηκαν από τις δαπάνες αυτές τα 94.190.121 ευρώ αφορούν σε «έκτακτες (αναδρομικές) παροχές δικαστικών 2003-2007)

•  Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας: 37.147.003 ευρώ

•  Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου: 87.795.038 ευρώ

•  Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 57.713.654 ευρώ

•  Υπ. Πολιτισμού: 76.009.993 ευρώ

•  Υπ. Υγείας: 1.107.064.534 ευρώ (σ.σ. από τις δαπάνες αυτές το 1.069.184.320 ευρώ αφορούν το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων)

•  Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων: 85.465.108 ευρώ.

•  Υπ. Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας: 14.890.632 ευρώ

•  Υπ. Εσωτερικών: 187.640.044 ευρώ

•  Υπ. Μακεδονίας & Θράκης: 1.178.685 ευρώ

•  Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων: 2.007.649.361 ευρώ

•  Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης: 14.387.653 ευρώ

•  Υπ. Εθνικής Άμυνας: 947.097.601 ευρώ

•  Υπ. Εξωτερικών: 63.961.934 ευρώ

•  Υπ. Οικονομικών: 268.642.241 ευρώ

•  Υπ. Τουρισμού:
 5.171.013 ευρώ

Συνολικό αποτέλεσμα: 6.124.254.547 ευρώ

Αναφορικά με τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ, ΟΚΑ) για τις αμοιβές προσωπικού την περίοδο Ιανουαρίου – Μαϊου 2014, οι δαπάνες ανήλθαν:

Νομικά Πρόσωπα

•  Νομικά Πρόσωπα: 213 εκατ. ευρώ

•  Επαταξινομημένες ΔΕΚΟ: 151 εκατ. ευρώ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

•  Δήμοι: 657 εκατ. ευρώ

•  Περιφέρειες: 9 εκατ. ευρώ

Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ: 148 εκατ. ευρώ

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

•  Κοινωνικά Ταμεία: 205 εκατ. ευρώ

•  Νοσοκομεία: 39 εκατ. ευρώ

Συνολικό αποτέλεσμα: 1.422 εκατ. ευρώ.

SHARE