ΔΕΗ: Ψήφος εμπιστοσύνης από την αγορά – Επιτόκιο 5,5% για το 5ετές ομόλογο

dehΨήφο εμπιστοσύνης έδωσε στη ΔΕΗ η αγορά. Το εταιρικό ομόλογο που εξέδωσε υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, καθώς ενώ αναζητούσε 500 εκατ. ευρώ, τελικώς υπήρξαν προσφορές για 3 δισ. ευρώ. 

Η ΔΕΗ θα αντλήσει πάνω από το αρχικό ποσό που είχε σχεδιαστεί, συνολικά 700 εκατ. ευρώ με μια 5ετή έκδοση 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 5,5% και μια 3ετή έκδοση 200 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,75%. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

“Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προέβη επιτυχώς στην προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) ύψους €700.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών ύψους €200.000.000 λήξεως το 2017 και Ομολογιών ύψους €500.000.000 λήξεως το 2019 με σταθερό επιτόκιο 4,75 % και 5,5% ετησίως αντίστοιχα.

Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου €3 δισεκατομμύρια, ήτοι 6 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί.

Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

Ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από εμπορικές τράπεζες που πρόσφατα πέτυχε η επιχείρηση, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον €200 εκ. από τη σημερινή έκδοση.

Το επιπλέον ποσό των €200 εκ. θα διατεθεί αποκλειστικά για την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της επιχείρησης υψηλότερου κόστους. Με την πρόωρη αποπληρωμή χρεολυσίων συνολικού ύψους €450 εκ. στο πλαίσιο της πρόσφατης αναχρηματοδότησης δανείων ύψους €2,2 δις με κοινοπραξία Ελληνικών τραπεζών, η ΔΕΗ επιτυγχάνει παράλληλα μείωση του επιτοκίου του υπολοίπου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%).

Σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα, ενίσχυσαν και συνεχίζουν να ενισχύουν την αξιοπιστία της εταιρείας αλλά και την αξιοπιστία της χώρας.

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει και βελτιώνει σημαντικά τις θετικές προοπτικές της ΔΕΗ και είναι σε συνέχεια της προ ημερών τριπλής αναβάθμισης από διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης και την επίσης πρόσφατη επιτυχημένη σύναψη δανείων συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς οργανισμούς.

Έχοντας υλοποιήσει και χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους €4 δις. τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εμπράκτως αποδεικνύεται πως η ΔΕΗ αποτελεί αξιόπιστο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης για τη χώρα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο διατηρώντας πάντα τον έντονα κοινωνικό της χαρακτήρα.”

SHARE