ΔΕΗ: Στις 29 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Τις νέες ημερομηνίες, όσον αφορά στο Οικονομικό Ημερολόγιο 2013, δημοσιεύει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, κατόπιν αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ορίστηκε για τις 29 Ιουνίου 2013.

Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη γενική συνέλευση, την καταβολή μερίσματος ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012: 22 Ιουλίου 2013, δηλαδή μετά την 19η Ιουλίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται. Δικαιούχοι μερίσματος – Record date : 24 Ιουλίου 2013. Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2012 μέσω Τραπέζης: 30 Ιουλίου 2013.

SHARE