ΔΕΗ: Στις 28 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2015 της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

SHARE