ΔΕΗ: Κοινοπρακτικό δάνειο 5ετίας, ύψους 2,23 δισ. ευρώ

Πενταετές κοινοπρακτικό δάνειο, ύψους 2,23 δισ. ευρώ υπέγραψε η ΔΕΗ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με το δάνειο αυτό, η εκταμίευση του οποίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η εταιρεία επιτυγχάνει σημαντική επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων και ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

SHARE