ΔΕΗ: Διασφαλισμένη η προκαταβολή για την Πτολεμαΐδα V – Διευκρινίσεις για τα διαθέσιμα

Με αφορμή και νέο δημοσίευμα σχετικά με την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της ΔΕΗ , η Επιχείρηση επαναλαμβάνει όσα είχε ανακοινώσει στις 30 Απριλίου και συγκεκριμένα ότι η τοποθέτηση των ταμειακών της διαθεσίμων γίνεται μέσω ελληνικών εμπορικών τραπεζών και με βάση τις ανταγωνιστικότερες προσφορές, τη διασπορά του κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές ροές για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρίας.

Επιπλέον, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι η αναφορά του δημοσιεύματος ότι «η ΔΕΗ  καλείται μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή εντός της εβδομάδας να καταβάλει την προκαταβολή ύψους 200 εκατ. ευρώ για την επένδυση της Πτολεμαΐδας, με κίνδυνο εάν δεν καταβληθούν τα χρήματα να διαλυθεί η σύμβαση» είναι ανακριβής.

Όπως αναφέρει η Επιχείρηση, η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V προβλέπει ότι η προκαταβολή των 200 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως προσεχές διάστημα από τον δήμο Εορδαίας. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής είναι απόλυτα διασφαλισμένο.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ φέρεται να δέχεται πιέσεις για δέσμευση ταμειακών διαθεσίμων της για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Μεγάλο μέρος των διαθεσίμων προορίζονται για την πληρωμή μέχρι το τέλος Μαΐου της προκαταβολής προς την κατασκευαστική κοινοπραξία επικεφαλής της οποίας είναι η ελληνική ΤΕΡΝΑ προκειμένου να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να αρχίσει η κατασκευή της μονάδας.

SHARE