ΔΕΗ: Δεν μας ζητήθηκε ποτέ η μεταφορά διαθεσίμων στην ΤτΕ

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της ΔΕΗ, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι ουδέποτε της ζητήθηκε και προφανώς ουδέποτε αποφάσισε την μεταφορά διαθεσίμων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ανακριβώς αναφέρεται στα δημοσιεύματα.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται μέσω ελληνικών εμπορικών τραπεζών και με βάση τις ανταγωνιστικότερες προσφορές, τη διασπορά του κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές ροές για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας.

SHARE