ΔΕΗ: Δάνειο 235 εκ. ευρώ από την ΕΤΕπ – Βελτιώνεται το δίκτυο

Στη βελτίωση του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με ένα δάνειο ύψους 235 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ. 

Το χρηματοδοτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2013-15 και έχει ως στόχο την ανακαίνιση και ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκτασή του ώστε να καταστούν δυνατές περίπου 186 000 νέες συνδέσεις στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα αποφέρει οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στους προμηθευτές, βελτιώνοντας την υποδομή διανομής και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα καλύτερη κάλυψη της ζήτησης.

SHARE