ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Διευθύνων σύμβουλος ο Μ. Βερροιόπουλος – Νέα σύνθεση του δ.σ.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

-Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος)

– Καμηλέρη Άννα, Αντιπρόεδρος, (Οικονομολόγος)

– Βερροιόπουλος Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

– Βρότσης Φώτιος, Μέλος, (Μηχανολόγος- Μηχανικός)

– Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Μέλος, (Γεωλόγος)

– Μπλίκας Θεόδωρος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

– Μπούζας Σωτήριος, Μέλος,  (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

Σημειώνεται πως η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.

SHARE