ΔΑΝΕΙΑ – ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 1.347 ευρώ το μήνα οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για 4μελή οικογένεια

DANEIA KOKKINAΣτα 1.347 ευρώ καθαρά μηνιαίως ή 16.162 ευρώ ετησίως όρισε το Κυβερνητικό συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης που μπορεί να έχει μια οικογένεια με δύο παιδιά (4μελής οικογένεια), προκειμένου να μπορεί να διαπραγματευτεί με την τράπεζα για τη ρύθμιση δανείου.

Πιο συγκεκριμένα, ο δανειολήπτης μπορεί να χαρακτηρίσει ως απολύτως απαραίτητο το ύψος των εν λόγω δαπανών, ώστε ανάλογα με το ύψος της δόσης να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία.

Αντίστοιχα για έναν ενήλικα οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται στα 537 ευρώ το μήνα, για δύο ενήλικες μια ένα παιδί στα 1.126 ευρώ, για δύο ενήλικες με τρία παιδιά στα 1.568 ευρώ κοκ.

Τα ποσά αυτά που συγκροτούν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης είναι στην ουσία τα έξοδα που βάσει της ετήσιας έκθεσης οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2012 στα οποία συνυπολογίζονται τα έξοδα διατροφής και ένδυσης, υπόδησης, το κόστος συντήρησης του σπιτιού (φως, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα), τα φροντιστήρια (περιλαμβάνονται και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί), τα έξοδα μετακίνησης, οι δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη, και αγορά διαρκών καταναλωτικών δαπανών.

Ο δανειολήπτης θα μπορεί από 1/1/2015 να επικαλείται τα ποσά αυτά στις συζητήσεις με τις τράπεζες προκειμένου να επαναδιαπραγματεύεται τις δόσεις του δανείου του και να αναζητά καλύτερη αντιμετώπιση σε συνδυασμό και με τις λύσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών.

Στην πραγματικότητα η ρύθμιση έχει στόχο να φρενάρει την αύξηση των «κόκκινων» δανείων στο μέλλον, καθώς οι τράπεζες θα μπορούν να «υποχρεώσουν» τον δανειολήπτη να μειώσει δευτερεύουσες δαπάνες για να τους μείνουν λεφτά για την αποπληρωμή των δανείων τους.

Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση:

1η ομάδα: Αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, οι οποίες περιλαμβάνεται η διατροφή, η ένδυση και υπόδηση, τα λειτουργικά έξοδα κατοικίας, η μετακίνηση, η επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, τα είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, η ενημέρωση και μόρφωση, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, τα είδη και οι υπηρεσίες υγείας, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οι οικονομικές υπηρεσίες.
2η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες εστίασης
3η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές
4η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.
    
Πως λειτουργεί στην πράξη

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών που βρίσκεται υπό διαβούλευση, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Συγκεκριμένα η τράπεζα θα πρέπει να παρέχει Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης, στην οποία ο οφειλέτης θα δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού, τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί: η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του δανειολήπτη, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

Μετά από αυτή την αξιολόγηση, η τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε ρύθμιση θα είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ του οφειλέτη, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί το δάνειό του.
Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παρεχόμενη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής του στο ω. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4161/2013 όπου δικαστικά θα προσδιοριστεί η διευθέτηση της οφειλής.

SHARE