Γ. Παπαντωνίου: Δεν θα παραστεί στην επιτροπή της Βουλής για τα εξοπλιστικά

Δεν θα παραστεί στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τα εξοπλιστικά προγράμματα παρελθόντων ετών, ο πρώην υπουργός Γιάννος Παναντωνίου.

Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απαντήσει με επιστολή στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Επιτροπής και τα μέλη της ότι «το γεγονός ότι επιλέξατε να μην εξετάσετε την ουσία της υπόθεσης -για ενδεχομένως εύλογους νομικούς λόγους- καθιστά την συμμετοχή μου άνευ αντικειμένου. Θα ήταν, ασφαλώς προτιμότερο, για τη διαφύλαξη του κύρους του Κοινοβουλίου, αν αυτοί οι νομικοί λόγοι είχαν ληφθεί υπόψη πριν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίσει, με τυμπανοκρουσίες, να συγκροτήσει την Επιτροπή».

Ο πρώην υπουργός περιορίζεται σε γενικές επισημάνσεις αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι οι εκτιμήσεις περί απωλειών ή μείωσης κερδών του ελληνικού δημοσίου από την υλοποίηση των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (Α/Ω) στις συγκεκριμένες συμβάσεις που συνάφθηκαν επί υπουργίας του είναι αυθαίρετες και δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο, ή ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί, ώστε να αντληθούν συμπεράσματα σχετικά με τη βασιμότητα τους.

SHARE