Για κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα προειδοποιεί το ΔΝΤ

Η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη έχει ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά οι χαλαρές νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες με φόντο τον χαμηλό πληθωρισμό αυξάνουν τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους, όπως προειδοποίησε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Το ΔΝΤ, του οποίου οι φθινοπωρινές συναντήσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα ξεκινούν στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτή την εβδομάδα, σημείωσε επίσης ότι οι κίνδυνοι μετατοπίζονται από τις τράπεζες, που έχουν ενισχύσει τους ισολογισμούς τους, στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς τα πιστωτικά περιθώρια (credit spreads) συμπιέζονται, η αστάθεια μειώνεται και οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται.

«Ενώ η αυξημένη διάθεση για ρίσκο και η αναζήτηση αποδόσεων είναι μια ευπρόσδεκτη και επιδιωκόμενη συνέπεια των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής…υπάρχουν κίνδυνοι εάν αυτές οι τάσεις αυξηθούν πολύ», ανέφερε το ΔΝΤ στην εξαμηνιαία έκθεση για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η παρατεταμένη αναζήτηση αποδόσεων έχει αυξήσει την ευαισθησία του χρηματοπιστωτικού συστήματος απέναντι σε κινδύνους αγοράς και ρευστότητας, ανέφερε το ΔΝΤ, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα αυτούς τους κινδύνους.

Το ΔΝΤ κάλεσε τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς να εξετάσουν προσεκτικά τις όποιες προτάσεις που θα χαλαρώσουν ουσιαστικά τους κανόνες αναφορικά με τα κεφάλαια, τη ρευστότητα ή τη συνετή διαχείριση «ενόψει της δυνατότητας να δημιουργήσουν προβλήματα στην ατζέντα της παγκόσμιας κανονιστικής εναρμόνισης».

Η βελτίωση στη βραχυπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στηρίζεται από μια ευρείας βάσης ανοδική πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

 

SHARE