Γιατί ο οίκος Fitch υποβάθμισε την Ουκρανία σε CCC

 

O οίκος Fitch υποβάθμισε την ουκρανική πιστοληπτική ικανότητα σε CCC από Β-  επικαλούμενος τους εξής παράγοντες:
–    Η μάχη με τους ρωσόφιλους αντάρτες ενδέχεται να διατηρηθεί ή ακόμη και να κλιμακωθεί περαιτέρω.
–    Η σύγκρουση με τη Ρωσία θα επηρεάσει την οικονομία. Το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά  6,5% το 2014.
–    Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό αναμένεται να αγγίξει το 10% το 2014.  Το χρέος παράλληλα, θα υπερβεί το 65% του ΑΕΠ.
–    Το ουκρανικό νόμισμα – hryvnia – ενδέχεται να υποτιμηθεί περαιτέρω.

SHARE