Γιατί κλείνει η ΣΕΛΜΑΝ το εργοστάσιο στη Χαλκίδα – 174 εργαζόμενοι χωρίς δουλειά

Το κλείσιμο του εργοστασίου στο Βασιλικό Χαλκίδας στις 8 Φεβρουαρίου , αποφάσισε κτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΛΜΑΝ.
Η εταιρεία, θα προχωρήσει  στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και των 174 εργαζομένων που απασχολούνται στη μονάδα του Βασιλικού.
Παράλληλα, ενημερώνει πελάτες και συνεργάτες ότι θα συνεχιστεί κανονικά η παραγωγή, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων της μέσω των γραφείων και της έκθεσής της στην Αθήνα, της μονάδας και των αποθηκευτικών χώρων στο ΒΙΠΕ Κομοτηνής, του υποκαταστήματος και των αποθηκών στη Θεσσαλονίκη και των λοιπών εταιριών του ομίλου.

Σύμφωνα με την ΣΕΛΜΑΝ, οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση είναι οι εξής:

α) ο δραματικός περιορισμός της δραστηριότητα της, απότοκος της μείωσης των παραγγελιών κατά 26% στο εννεάμηνο του 2012 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011.

β) η ραγδαία αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και συγκεκριμένα της ξυλείας κατά 20%.

γ) η ραγδαία αύξηση των επισφαλειών του τρέχοντος έτους, που ανέρχονται σε ποσοστό 8% του κύκλου εργασιών.

δ) η διαρκής σώρευση ζημιών των τελευταίων ετών, που έχουν ξεπεράσει τα 125.000 ευρώ.

ε) η έλλειψη παραγγελιών για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στα προϊόντα που παράγει στο Βασιλικό

στ) η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας με το σωματείο των εργαζομένων του εργοστασίου για την προσαρμογή του υψηλού μισθολογικού κόστους στα νέα δεδομένα

ζ) η αδυναμία δημιουργίας ενός συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

SHARE