ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πάνω από 10% το ποσοστό της York Global Finance Offshore BDH

Υπερέβη το όριο του 10% το ποσοστό της York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., απέκτησε 5.765.117 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,752% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ την 5/5/2015 λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, υπερβαίνει το όριο του 10% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται του 10%: 5/5/2015. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 9.121.938 ήτοι ποσοστό 9,657% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 14.877.055 ήτοι ποσοστό 14,853% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του αναπροσαρμοσμένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.

SHARE