Βόμβα ΣτΕ: Ναι στην ιδιωτικοποίηση των μαρινών – Παραμένει στο Δημόσιο η κυριότητα

010415220755_5935
Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε συνταγματική η διοίκηση, η μίσθωση, η εκμετάλλευση και η διαχείριση των μαρινών βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και με τρόπο που είναι προς το συμφέρον του κράτους. Αυτό θα γίνει από μη δημόσιους φορείς, ωστόσο επισημαίνεται πως η κυριότητά τους παραμένει στο Δημόσιο καθώς οι μισθωτές δεν μπορούν να αξιώσουν κανένα σχετικό δικαίωμα.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε προσφυγή που είχαν καταθέσει δέκα κάτοικοι της Ακτής Μουτσοπούλου και της ακτής Θεμιστοκλέους στον Πειραιά, διαμαρτυρόμενοι για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας Ζέα η οποία κατακυρώθηκε μετά από διαγωνισμό στην εταιρεία “Κοινοπραξία Μαρίνες Αττικής”. Το ΣτΕ έκρινε ότι η ιδιωτικοποίηση είναι συνταγματική επισημαίνοντας παράλληλα οτι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να εκτελέσουν στις μαρίνες λιμενικά και χερσαία έργα προς βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας είναι συνταγματική η διοίκηση και η διαχείριση των μαρινών βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και με τρόπο που είναι προς το συμφέρον του κράτους.

Όροι

Ωστόσο στην απόφαση επισημαίνεται ότι η ιδιωτικοποίηση είναι συνταγματική εφόσον εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και αφορούν το κοινόχρηστο των μαρίνων,. την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των αρχαιοτήτων.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η διοίκηση και διαχείριση των τουριστικών λιμένων μπορεί είτε να ασκείται από τον ίδιο τον δημόσιο φορέα με αυτεπιστασία , είτε να παραχωρηθεί σε τρίτον έναντι ανταλλάγματος, εφ’ όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση διασφαλίζεται ο έλεγχος από το κράτος.

Επίσης, σύμφωνα με το ΣτΕ θα πρέπει στον παραθαλάσσιο χώρο που είναι εγκατεστημένες οι μαρίνες οι πολίτες να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, ενώ υπογραμμίζεται οτι με την ιδιωτικοποίηση των τουριστικών λιμένων δεν παραχωρείται στον μισθωτή τμήμα αιγιαλού «χωρίς να διατηρείται ο κοινόχρηστός χαρακτήρας του».

Τέλος, στην απόφαση του ΣτΕ επισημαίνεται πως από την σύμβαση παραχώρησης των Μαρίνων προβλέπεται η υποχρέωση φύλαξης των χώρων του λιμένα, αλλά το κύριο βάρος της φύλαξης και εποπτείας τους παραμένει στις κρατικές λιμενικές και αστυνομικές αρχές.

SHARE