“Βροχή” οι καταγγελίες για τηλεπικοινωνίες και τράπεζες – Τι λέει ο Συνήγορος του Καταναλωτή

Στις στρεβλώσεις της αγοράς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνήγορου του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας, παρουσιάζοντας, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012.

Ο κ. Ζερβέας έδωσε έμφαση στη μεγάλη συμβολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε υποθέσεις φιλικού εξωδικαστικού διακανονισμού, ανάμεσα σε καταναλωτές και παρόχους, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στην συναινετική λύση.

Ανέφερε δε ότι με δεδομένο το κενό που υπάρχει, καθώς δεν έχουν ακόμα συσταθεί οι αρμόδιες επιτροπές, ο συνήγορος του Πολίτη έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μέσω skype, όπου επιλύονται οι εξωδικαστικές διαφορές ενώ παράλληλα οι καταγγελίες μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά με email.

Σύμφωνα με τον κ. Ζερβέα, πρώτος στις καταγγελίες έρχεται ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ακολουθούν οι τράπεζες, οι εταιρίες ασφάλειας υγείας και τέλος οι μεταφορές.

SHARE