Βαράγκης: Την αλλαγή έδρας ενέκρινε η ΓΣ

varagisΗ Βαράγκης ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε στις 6.12.2016 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αλλαγή Έδρας της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της
Εταιρίας.

2. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 6 μέτοχοι,
εκπροσωπούντες ποσοστό 73,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.474.715
μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών).

Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκε η αλλαγή της Έδρας της Εταιρίας και η μεταφορά αυτής στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στο Σχηματάρι του Δήμου Τανάγρας νομού Βοιωτίας, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.715 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.715
Κατά: 0
Αποχή : 0

2. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

SHARE