Αυτοί είναι οι νέοι γενικοί διευθυντές στη γενική γραμματεία εσόδων

Μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων οι οποίες εξετάστηκαν από πενταμελή επιτροπή, η γενική γραμματέας δημοσίων εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου επέλεξε τα τέσσερα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις ισάριθμες γενικές διευθύνσεις της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων στην οποία προϊσταται.

Όπως προκύπτει από το ΦΕΚ του διορισμού των τεσσάρων γενικών διευθυντών, καθορίζονται ετήσιοι στόχοι οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Υλοποίηση των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.

2. Κατάρτιση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Τεχνικό Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία, μέχρι 31/1 εκάστου έτους.

3. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο έτος μέχρι 31/10.

4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Γενικής Διεύθυνσης ανά εξάμηνο εκάστου έτους και εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του εξαμήνου.

5. Ανακατανομή προσωπικού της ΓΓΔΕ βάσει της αναδιοργάνωσης μέχρι 31/12.

6. Πλήρης υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης έως 1/10.

7. Παρακολούθηση της καταγραφής των λειτουργικών διαδικασιών, βάσει του νέου οργανισμού της ΓΓΔΕ, από τις επιμέρους Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της.

Τα τέσσερα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις γενικές διευθύνσεις είναι τα εξής:

1.      Προϊστάμενος στη γενική διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

2.      Στην γενική διεύθυνση τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, επικεφαλής αναλαμβάνει η Ειρήνη Γιαλούρη

3.      Στη γενική διεύθυνση φορολογικής διοίκησης τοποθετείται ο Ιωάννης Μπάκας ενώ

4.      Στο γενικό χημείο του κράτους, θα προϊσταται ο Νικόλαος Βλάχος.

SHARE