Ασφαλιστικές προς ΥΠΟΙΚ: Άμεση σύσταση επιτροπής για το Επικουρικό

Epikouriko_Kefalaio

Η‭ ‬Ένωση ‭‬Ασφαλιστικών ‬Έταιριών ‬Έλλάδος ‬με‭ επιστολή της‭ προς‭ τον‭ υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο ζητά εκ νέου την άμεση επίλυση των σοβαρότατων νομικών ζητημάτων και των δυσλειτουργιών που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου‭ ‬Αυτοκινήτων‭ ‬(Ε.Κ.)‭ ‬‬σε‭ ‬περίπτωση‭ ‬ανάκλησης‭ ‬της άδειας‭‭ ‬λειτουργίας‭ ‬ασφαλιστικής επιχείρησης.

Τα‭ ‬‬προβλήματα‭ ‬προέκυψαν‭ ‬με‭ ‬την‭ ‬‬ψήφιση‭ ‬‬του ‬ν.‭ ‬4364/2016‭ ‬(Φερεγγυότητα‭ ‬ΙΙ‭ ‬ασφαλιστικών επιχειρήσεων) όπου ενώ αδιαμφισβήτητη ‬πρόθεση ‬του ‬νομοθέτη ‬ήταν ‬να αναγνωριστεί ο εγγυητικός χαρακτήρας του Έ.Κ., αυτό έγινε με τρόπο ατελή.

Όπως αναφέρει η ένωση, ο νέος νόμος δεν προχώρησε στην παράλληλη‭ ‬και ‭ ‬αναγκαία‭ ‬κατάργηση‭ ‬‬άλλων ‭‬αντικρουόμενων‭ διατάξεων‭ ‬του ‭‬παρελθόντος, όπως διατάξεις που προβλέπουν ότι το Έ.Κ. υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης για τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Έτσι, ‭σήμερα ‭‬το ‭Επικουρικό Κεφάλαιο, όπως σημειώνει η ένωση, φαίνεται‭ ‬να‭ ‬‬φέρει την‭ υποχρέωση‭ να‭ αποζημιώνει‭ τους‭ δικαιούχους ‭‬από τροχαίο ατύχημα χωρίς πλέον να έχει καμία ανάμειξη στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της‭ ‬εκάστοτε‭ ‬υπό‭ ‬εκκαθάριση‭ ασφαλιστικής‭ ‬επιχείρησης,‭ ‬η‭ ‬‬οποία‭ βρίσκεται στα‭ χέρια ‬του εκκαθαριστή σύμφωνα με την επιλογή του ν. 4364/2016.

Η‭ ‬σύγχυση‭ ‬‬που‭ ‬‬έχει προκύψει θα οδηγήσει αναμφίβολα σε ‭‬αδικαιολόγητη επιβάρυνση των καταναλωτών, δυσχεραίνοντας συγχρόνως τη λειτουργία του Έ.Κ.

Η ένωση και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της, ζητούν επειγόντως από τον υπουργό σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την άμεση αποκατάσταση της σαφήνειας του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις ‬και την ‬εξεύρεση ‬οριστικής ‬λύσης ‭των ζητημάτων που αντιμετωπίζει‭ το‭ Επικουρικό Κεφάλαιο.‬

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE