Αποφασίζουν τα Ταμεία για συμμετοχή στην ΑΜΚ της Εθνικής

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων για το θέμα της συμμετοχής τους στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. 

Σήμερα, οι ασφαλιστικοί φορείς κατέχουν το 16% των μετοχών της τράπεζας και, σύμφωνα με στελέχη των ταμείων, η μη συμμετοχή τους στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Η αξία των μετοχών της Εθνικής που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο το ΙΚΑ έχει στο χαρτοφυλάκιό του 8% έως 10% των μετοχών, που αντιστοιχεί στο ποσό των 75 – 80 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στα αποθεματικά τους από το PSI, αλλά αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το σύνολο των τηρούμενων στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος διαθεσίμων κεφαλαίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ανερχόταν, πριν την εφαρμογή του PSI, στο ποσό των 15,79 δισ. ευρώ και το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε 6,52 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά υπήχθησαν στη διαδικασία απομείωσης του ελληνικού χρέους κατά 53,50%.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των τίτλων που κατέχουν σήμερα τα ταμεία αντιστοιχεί στο ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στη λήξη των τίτλων και δεν πρέπει να συγχέεται με την τρέχουσα αγοραία αξία των τίτλων, η οποία προκύπτει από τις τιμές διαπραγμάτευσής τους στην ασφαλιστική αγορά. Εάν, δηλαδή, οι τίτλοι αυτοί ρευστοποιηθούν σε τρέχουσες τιμές, τα ποσά που θα εισπραχθούν θα είναι πολύ μικρότερα από την ονομαστική τους αξία.

Όμως, τα ταμεία είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες και πριν από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων. Για παράδειγμα, το ΙΚΑ, το οποίο θα πρέπει να καταβάλει περί τα 75 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, είχε υποστεί στο τέλος του το 2010, πριν το PSI, απώλειες της περιουσίας του σε ομόλογα κατά 580 εκατ. ευρώ, λόγω δανεισμού, ενώ, η αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διέθετε στο χαρτοφυλάκιό του είχε μειωθεί, αντίστοιχα, κατά περίπου 185 εκατ. ευρώ.

Ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν, πάντως, ότι τα ταμεία «θα αντιμετωπίσουν το θέμα ως επενδυτές» και υποστηρίζουν ότι ενδεχόμενη μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε οικονομικές απώλειες για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».

Πηγή: ΑΜΠΕ

SHARE