Αποφάσεις για ΕΑΣ-ΕΛΒΟ από μέρα σε μέρα

 

Για την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, σύμφωνα με τα ΝΕΑ, το βασικό σενάριο προβλέπει την κατάργηση του πολιτικού τμήματος της επιχείρησης με κλείσιμο των εργοστασίων και τη διατήρηση του στρατιωτικού τμήματος υπό τον έλεγχο του κράτους.

Αρμόδια στελέχη μιλούν για συρρίκνωση της ΕΑΣ κατά 60%, κάτι που σημαίνει ότι από τους 850 εργαζόμενους -που έχουν να πληρωθούν 8 μήνες και είναι σε επίσχεση εργασίας- οι 500, περίπου, θα απολυθούν.

Για την ΕΛΒΟ, όπου εργάζονται 350 άτομα, θα τοποθετηθεί άμεσα εκκαθαριστής, ώστε να αρχίσει τη διαγραφή χρεών και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς απολύσεις.

Το καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης προβλέπει την πώληση-εκμίσθωση του συνόλου ή επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού μίας επιχείρησης έως και την απόλυση εργαζομένων χωρίς αποζημίωση.

SHARE